Obwodnica Kroczyc coraz bliżej. Przetarg na wykonawcę inwestycji jest już rozstrzygnięty, teraz czas na odwołania. Umowa zostanie podpisana po wakacjach?

Aż piętnaście przedsiębiorstw chce wybudować obwodnicę Kroczyc w ciągu DK78. Najtańszą ofertę w przetargu – wartą 162,3 mln złotych – złożyła firma NDI z Sopotu. Na inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierzała przeznaczyć 178 milionów złotych.

Fot. GDDKiA
GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza podpisać umowę z firmą NDI. – Jeśli w ciągu dziesięciu dni nie wpłyną odwołania od tego wyboru, przekażemy dokumentację przetargową do standardowej, uprzedniej kontroli prezesa UZP. Po jej pozytywnym zakończeniu umowę będziemy mogli podpisać w III kwartale 2024 r. Dla tej inwestycji w kwietniu br. Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – informuje GDDKiA.

Ronda, wiadukty, drogi dojazdowe...

Przypomnijmy, że obwodnica Kroczyc – o długości ok. 9,1 km – przebiegać będzie w nowym śladzie. To teren, na którym znajdują się dziś głównie pola uprawne. – Jej realizacja wynika m.in. z konieczności dostosowania całego ciągu DK78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś – tłumaczą w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie nie tylko sama obwodnica, ale także infrastruktura towarzysząca, między innymi dwa ronda. Wśród najważniejszych obiektów inżynierskich wymienić można cztery wiadukty, które powstaną nad szlakami migracji zwierząt. Wybudowane zostaną ponadto drogi dojazdowe, chodniki, także z wydzieloną trasą dla rowerów, zjazdy, kanały technologiczne czy oświetlenia drogowe.

Co istotne, powstaną również ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe.

Będzie bezpieczniej

Obwodnica Kroczyc będzie elementem długiego na niemal 50 kilometrów nowego przebiegu drogi krajowej nr 78 między Siewierzem i Szczekocinami.

– Stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, której I etap jest w realizacji, a dla II etapu szukamy wykonawcy, oraz obwodnicy Pradeł. Wojewoda Śląski proceduje aktualnie wniosek o decyzję ZRID dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów. Projektanci pracują również nad dokumentacją dla rozbudowy odcinka Pradła – Irządze. W efekcie tych wszystkich działań do 2027 r. przebudujemy lub wybudujemy w nowym śladzie prawie 50 km DK78 we wschodniej części województwa – podkreślają w GDDKiA.

Między innymi dzięki tym inwestycjom DK78, która rozpoczyna się na granicy z Republiką Czeską i prowadzi do Chmielnika w województwie świętokrzyskim, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca. Co więcej, nowo budowane odcinki przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego i w efekcie na obecnej DK78 przeważać będzie ruch lokalny. Zwiększona zostanie przepustowość połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z DK11, a w przyszłości także z S11.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Wykonawca drugiej części obwodnicy Poręby i Zawiercia został wybrany. Budowa 7,5-kilometrowego odcinka ma kosztować ponad 234 mln złotych

Autor: Grzegorz Lisiecki

15/05/2024

W Będzinie wybudowany zostanie nowy wiadukt

Może Cię zainteresować:

Będzin: nad drogą krajową 86 przebudowany zostanie kolejny wiadukt. Inwestycja kosztować będzie 9,7 mln złotych

Autor: Grzegorz Lisiecki

12/04/2024

Węzeł Zębkowice

Może Cię zainteresować:

Budowa niemal 7-kilometrowego odcinka S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza zbliża się do końca. Węzeł Ząbkowice jest już gotowy

Autor: Grzegorz Lisiecki

22/05/2024