Wykonawca drugiej części obwodnicy Poręby i Zawiercia został wybrany. Budowa 7,5-kilometrowego odcinka ma kosztować ponad 234 mln złotych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę drugiej części obwodnicy Poręby i Zawiercia. Budowa 7,5-kilometrowego odcinka kosztować będzie ponad 234 miliony złotych. Inwestycja miałaby być gotowa w połowie 2027 roku.

Mat. GDDKiA
Obwodnica Poręby i Zawiercia

Do przetargu na budowę drugiej części obwodnicy Poręby i Zawiercia wpłynęło dziesięć ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Polaqua z Piaseczna. Zaoferowana kwota za budowę odcinka trasy o długości 7,5 km to ponad 234 miliony złotych. Pozostali oferenci mają czas na odwołania do 20 maja. – Przy ich braku oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. podpisać umowę – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Od węzła Kromołów do ronda w Żerkowicach

Ta inwestycja to kontynuacja budowanej od marca 2022 r. obwodnicy Poręby i Zawiercia. 7,5-kilometrowy odcinek zaczynać się będzie na budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy węźle Kromołów, zaś zakończy się rondem w Żerkowicach, które z kolei powstanie w ramach obwodnicy Kroczyc, na której wykonawcę – dodajmy – przetarg został ogłoszony w listopadzie 2023 r. W lutym otworzono oferty i trwa ich ocenianie przez komisję przetargową. W zeszłym miesiącu wojewoda wydał dla obwodnicy Kroczyc zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Nowa, dwujezdniowa trasa drugiej części obwodnicy Poręby i Zawiercia budowanej w ciągu DK78 będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych, zostanie także dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Jak informuje GDDKiA, w ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe, powstanie nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Powstaną cztery obiekty inżynierskie w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu.

16 minut jazdy obwodnicą

Inwestycja powinna zostać ukończona w 28 miesięcy od daty podpisania umowy – z wyłączeniem okresów zimowych. Jeśli prace prowadzone byłby zgodnie z planem, droga zostałaby oddana do użytkowania w drugiej połowie 2027 roku.

Przypomnijmy, że DK78 stanowi ważne połączenie z lotniskiem w Pyrzowicach. Droga prowadzi przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.

Dzięki nowemu przebiegowi, omijającemu kilkadziesiąt skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78, przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Obwodnica Poręby i Zawiercia: dziesięć firm chce budować drugi odcinek. Najtańsza oferta jest warta około 234 milionów złotych

Autor: Grzegorz Lisiecki

09/02/2024

Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi na odcinku Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów budowanej obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

Może Cię zainteresować:

Obwodnica Poręby i Zawiercia będzie gotowa w 2027 roku? Pierwszym odcinkiem mamy jednak pojechać wcześniej

Autor: Grzegorz Lisiecki

18/01/2024

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Trwa budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia. Warta niemal 414 mln złotych inwestycja ma spory poślizg

Autor: Grzegorz Lisiecki

02/06/2023