Obwodnica Poręby i Zawiercia będzie gotowa w 2027 roku? Pierwszym odcinkiem mamy jednak pojechać wcześniej

Jest zezwolenie wojewody śląskiego na realizację inwestycji drogowej, czyli ZRID, w ciągu DK78 od Kromołowa ronda w Żerkowicach. Jaka firma wybuduje ten 7-kilometrowy odcinek, który będzie drugim fragmentem obwodnicy Poręby i Zawiercia? Rozstrzygnięcie przetargu 6 lutego.

Przypomnieć warto, że na pierwszej części obwodnicy, rozpoczynającym się w Siewierzu i kończącym się w Kromołowie – to odcinek liczący 17 kilometrów, prace budowlane trwają już od niemal dwóch lat (zaczęły się w marcu 2022 roku). Trzeba jednak zaznaczyć, że są opóźnione – umowny termin ich zakończenia przypadał bowiem na kwiecień 2023 r. Jednak po rozpatrzeniu roszczeń wykonawcy, które związane były między innymi z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji ZRID czy długim czasem prowadzenia wycinki, podpisano aneks przesuwający czas na ukończenie inwestycji do 25 kwietnia 2025 r. Na początku 2024 roku zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ponad 58 procent.

34 kilometry w 2027 roku?

Tymczasem, jak przypomina katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w listopadzie zeszłego roku ogłoszony został przetarg na budowę obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78 – chodzi o odcinek o długości ponad 9 kilometrów. – Obecnie jesteśmy na etapie udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Na oferty czekamy do 2 lutego. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, do podpisania umowy mogłoby dojść w połowie tego roku – informuje GDDKiA.

Inwestycje związane zarówno z pierwszym, jak i drugim odcinkiem obwodnicy Poręby i Zawiercia, a także obwodnicą Kroczyc oznaczają, że wybudowany zostanie niemal 34-kilometrowy odcinek DK78 (prawie 24 km liczyć będzie obwodnica Poręby i Zawiercia). Według GDDKiA, całą tą trasą będziemy mogli pojechać w 2027 roku. Zakończenie prac przy pierwszym odcinku obwodnicy Poręby i Zawiercia zaplanowano na 2025 roku, obwodnica Kroczyc ma być gotowa rok później, a w 2027 roku – drugi odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia.

Istotne połączenie z lotniskiem w Pyrzowicach

Nowa trasa będzie miała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych i zostanie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Co istotne, wybudowane będą także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie nowa infrastruktura zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Dodajmy, że budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia zostanie dofinansowana kwotą ponad 239 mln złotych z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– DK78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco poprawi warunki życia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie ponadto na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki nowemu przebiegowi przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut, omijając 58 skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78 – podkreślają w GDDKiA.

Obwodnica Kroczyc po nowym śladzie

Dodajmy, że obwodnica Kroczyc będzie kontynuacją obwodnicy Poręby i Zawiercia. Jej koniec połączy się z obwodnicą Pradeł. Droga o długości ok. 9,1 km prowadzić będzie po nowym śladzie. To teren, na którym są obecnie głównie pola uprawne.

Jak wyjaśnia GDDKiA, wynika to między innymi z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wiadomo, że wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca, w tym dwa ronda.

DK78 Kromołów - Żerkowice. Mat. GDDKiA
GDDKiA ogłosiła przetargi na ekrany dźwiękochłonne w Zagłębiu

Może Cię zainteresować:

Będzie ciszej przy DK86 w Sarnowie? GDDKiA wybrała firmę, która wykona projekt zabezpieczeń antyhałasowych. Kiedy rozpoczną się prace?

Autor: Grzegorz Lisiecki

06/10/2023

W ciągu DK 78 wybudowana zostanie obwodnica Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Siedem wiaduktów, cztery mosty, chodniki, trasy dla rowerzystów... Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia kosztować będzie 263 miliony złotych

Autor: Grzegorz Lisiecki

22/08/2022

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Trwa budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia. Warta niemal 414 mln złotych inwestycja ma spory poślizg

Autor: Grzegorz Lisiecki

02/06/2023