Siedem wiaduktów, cztery mosty, chodniki, trasy dla rowerzystów... Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia kosztować będzie 263 miliony złotych

Ponad 263 miliony złotych kosztować będzie budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78, stanowiącej istotne połączenie z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach. Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości znajdujących się właśnie przy DK78.

GDDKiA
W ciągu DK 78 wybudowana zostanie obwodnica Zawiercia

W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa węzły drogowe – Kuźnica i Kromołów. Powstanie ponadto dwanaście obiektów inżynierskich – siedem wiaduktów, cztery mosty, a także przejście dla zwierząt i 30 przepustów ekologicznych. W planach są również chodniki i trasy dla rowerzystów oraz tzw. urządzenia ochrony środowiska (m.in. zabezpieczenia akustyczne). Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przebudowane zostaną drogi poprzeczne, powstaną przejazdy, a także wjazdy awaryjne.

Będzie bezpieczniej

DK78 stanowi ważne połączenie z lotniskiem w Pyrzowicach. – Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie ponadto na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uspokojenie ruchu – podkreślają w GDDKiA. Inwestycja wraz z nadzorem i wykupem gruntów, kosztować będzie 263 miliony złotych, jednak większość tej kwoty – 215 mln złotych – pochodzić będzie z dofinansowana ze środków unijnych.

Dodajmy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła już 77 umów na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. – Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Siedem kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 82,7 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 46,2 mld zł oraz wkład UE to około 39,2 mld zł) – informuje GDDKiA.

Kilometry z dofinansowaniem

W ramach projektów objętych dofinansowaniem przewidziane jest wykonanie ponad 2051 km dróg krajowych, w tym ok. 158 km autostrad i 1 671 km dróg ekspresowych. – Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Zakładamy, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 157 km dróg krajowych (w tym ok. 38 km autostrad i 110 km dróg ekspresowych) – dodają w GDDKiA. Dofinansowanie powinno dotyczyć inwestycji realizowanych na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych S1, S7 i S11.