Obwodnica Poręby i Zawiercia: dziesięć firm chce budować drugi odcinek. Najtańsza oferta jest warta około 234 milionów złotych

Dziesięć ofert wpłynęło w przetargu na kontynuację budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Przypomnijmy: odcinek o długości 7,5 km zaczynać się będzie na budowanym węźle Kromołów, a zakończy się na rondzie w Żerkowicach, które z kolei zostanie wybudowane w ramach obwodnicy Kroczyc. Dzięki tej inwestycji czas przejazdu całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut.

Przetarg na kontynuację budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 został ogłoszony we wrześniu 2023 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planowała przeznaczyć na tę inwestycję 350 milionów złotych, tymczasem najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę Polaqua z Piaseczna, jest warta około 234 mln zł. Dodajmy, że ta inwestycja to kontynuacja budowanego od marca 2022 roku odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia.

Droga gotowa w połowie 2027 roku?

Nowa, dwujezdniowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego), zostanie ponadto dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś.

– Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji – informuje GDDKiA. – Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023.

Inwestycja powinna zostać ukończona zostać w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy – z wyłączeniem okresów zimowych. Gdyby ten scenariusz został zrealizowany, droga mogłaby zostać oddana do użytku w połowie 2027 r.

Będzie szybciej i bezpieczniej

DK78 to bardzo ważna droga. Prowadzi przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec, jest ponadto istotnym połączeniem z lotniskiem w Pyrzowicach. Dodajmy, że obwodnica Poręby i Zawiercia zostanie połączona z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza

– Budowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych – podkreślają w GDDKiA.

Nowa droga poprawi przy okazji stan bezpieczeństwa ruchu, ponieważ wyprowadzi ruch tranzytowy poza obszar zabudowany. Co równie istotne, dzięki nowemu przebiegowi czas przejazdu całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut – na istniejącym przebiegu DK78 jest kilkadziesiąt skrzyżowań.

Co z pierwszym odcinkiem?

A co się dzieje na budowie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia? Jak informuje GDDKiA, zaawansowanie wykonania nasypów dla całej budowy wynosi 90 proc. W przypadku robót związanych z wykonywaniem dolnych i górnych warstw podbudowy jezdni z kruszyw mineralnych to 70 proc. W ciągu trasy głównej wykonanie warstwy podbudowy asfaltowej jest zaawansowane na poziomie 60 proc. a warstwy wiążącej na poziomie 30 proc.

Kontynuowane są także między innymi prace na wszystkich obiektach mostowych. Ustroje nośne zostały wykonane na dwunastu takich obiektach, a zaawansowanie prac mostowych wynosi 70 proc. Postępują ponadto roboty przy obiektach służących zapewnieniu migracji zwierząt pod obwodnicą (85 proc.). Wykonano już 29 przepustów ekologicznych. Wykonanie rzeczowe obwodnicy Poręby i Zawiercia zbliża się do 60 procent.

Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi na odcinku Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów budowanej obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

Może Cię zainteresować:

Obwodnica Poręby i Zawiercia będzie gotowa w 2027 roku? Pierwszym odcinkiem mamy jednak pojechać wcześniej

Autor: Grzegorz Lisiecki

18/01/2024

W ciągu DK 78 wybudowana zostanie obwodnica Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Siedem wiaduktów, cztery mosty, chodniki, trasy dla rowerzystów... Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia kosztować będzie 263 miliony złotych

Autor: Grzegorz Lisiecki

22/08/2022

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Trwa budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia. Warta niemal 414 mln złotych inwestycja ma spory poślizg

Autor: Grzegorz Lisiecki

02/06/2023