Przestrzeń

Olgierd Zaraś Prezes Zarządu TBS Twój dom sp z o o

Czy spółka TBS rozwiąże problemy mieszkaniowe rybniczan?