Powstanie rondo, wiadukt, most. Jest przetarg na budowę 2,3-kilometrowej obwodnicy Pradeł. To część większej inwestycji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonawcę obwodnicy Pradeł. To element budowy DK78 na odcinku Siewierz – Szczekociny z obwodnicami Poręby i Zawiercia, a także Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin.

Mat. GDDKiA
DK78 obwodnica Pradeł

Obwodnica Pradeł będzie miała 2,3 km długości. Powstanie w nowym śladzie jako jednojezdniowa droga wyposażona w dwa pasy ruchu. Droga będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Inwestycja obejmie przebudowę istniejącego odcinka DK78 na długości ponad 1,2 km, a także budowę jezdni dodatkowych – dla obsługi terenu znajdującego się przy drodze.

Jak informuje GDDKiA, na obwodnicy powstanie rondo, zaś do najważniejszych obiektów inżynierskich należeć będą: wiadukt drogowy nad drogą wojewódzką DW794, most nad rzeką Krztynia wraz ze szlakiem migracji zwierząt oraz drogą dojazdową, a także przejście zwierząt dużych i małych nad DK78.

Powstaną ponadto drogi dojazdowe, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, obustronne zatoki do kontroli pojazdów, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty na początku lipca. Prace wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy – bez okresów zimowych.

DK78 ominie niebezpieczne miejsca

Budowa obwodnicy Pradeł to część programu budowy 100 obwodnic. – Dzięki tym inwestycjom rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską i prowadząca do Chmielnika w województwie świętokrzyskim DK78 ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca – podkreślają w GDDKiA. Jak dodają, te inwestycje, wraz z realizowaną w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych obwodnicą Poręby i Zawiercia, przyczynią się do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego w północno-wschodniej części województwa śląskiego.

Nowo budowane odcinki mają przejąć znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, a na obecnej DK78 dominować będzie ruch lokalny. A to z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także na zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z DK11, a w przyszłości S11. 

Węzeł Zębkowice

Może Cię zainteresować:

Budowa niemal 7-kilometrowego odcinka S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza zbliża się do końca. Węzeł Ząbkowice jest już gotowy

Autor: Grzegorz Lisiecki

22/05/2024

W Będzinie wybudowany zostanie nowy wiadukt

Może Cię zainteresować:

Będzin: nad drogą krajową 86 przebudowany zostanie kolejny wiadukt. Inwestycja kosztować będzie 9,7 mln złotych

Autor: Grzegorz Lisiecki

12/04/2024

Obwodnica Kroczyc

Może Cię zainteresować:

Obwodnica Kroczyc przejmie ruch tranzytowy, co zwiększy bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Kto ją wybuduje? Jest piętnastu chętnych

Autor: Grzegorz Lisiecki

22/02/2024