Obwodnica Kroczyc przejmie ruch tranzytowy, co zwiększy bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Kto ją wybuduje? Jest piętnastu chętnych

Piętnaście firm chce wybudować obwodnicę Kroczyc – trasę, która będzie kontynuacją obwodnicy Poręby i Zawiercia. Osiem ofert mieści się w kwocie 178 milionów złotych, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć na te inwestycję.

Mat. GDDKiA
Obwodnica Kroczyc

Przetarg na budowę obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78 ogłoszony został pod koniec listopada zeszłego roku, zaś do otwarcia ofert doszło w tym tygodniu. Najtańszą ofertę – na ponad 162 miliony złotych – złożyła firma NDI z Sopotu. Inwestycja ma zostać zrealizowana w systemie „Buduj”, zaś prace, wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie, powinny zostać ukończone do 21 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresów zimowych).

Ponad 9 kilometrów, cztery wiadukty i…

Obwodnica Kroczyc będzie kontynuacją obwodnicy Poręby i Zawiercia, której pierwszy etap budowy trwa. Wykonawca etapu drugiego zostanie dopiero wyłoniony. Koniec tej trasy będzie się łączył z obwodnicą Pradeł.

– Jednojezdniowa droga o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie po nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika między innymi z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca drodze, w tym dwa skrzyżowania typu rondo – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas budowy obwodnicy Kroczyc powstanie wiele obiektów inżynierskich, między innymi cztery wiadukty nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną ponadto drogi dojazdowe, chodniki, trasy dla rowerzystów, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica zwiększy bezpieczeństwo

Urządzenia ochrony środowiska – oprócz przejść dla zwierząt dużych i średnich, wybudowane zostaną również tzw. przepusty ramowe dla małych zwierząt – będą spełniały wszystkie normy i standardy środowiskowe.

Podczas budowy obwodnicy Kroczyc powstaną również ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów, system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz urządzeniami oczyszczającymi wody opadowe i roztopowe pochodzące z pasa drogowego. Na koniec sadzona będzie zieleń ochronna i naprowadzająca.

Jak podkreślają w GDDKiA, obwodnica – podobnie jak inne nowe trasy realizowane w ramach projektu budowy obwodnic w województwie śląskim – ma przejąć znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, w związku z czym na obecnej DK78 dominować będzie ruch lokalny. A to oznacza poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

Obwodnica Kroczyc. Mat. GDDKiA
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Trwa budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia. Warta niemal 414 mln złotych inwestycja ma spory poślizg

Autor: Grzegorz Lisiecki

02/06/2023

Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi na odcinku Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów budowanej obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

Może Cię zainteresować:

Obwodnica Poręby i Zawiercia będzie gotowa w 2027 roku? Pierwszym odcinkiem mamy jednak pojechać wcześniej

Autor: Grzegorz Lisiecki

18/01/2024

Obwodnica Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Obwodnica Poręby i Zawiercia: dziesięć firm chce budować drugi odcinek. Najtańsza oferta jest warta około 234 milionów złotych

Autor: Grzegorz Lisiecki

09/02/2024