W Sosnowcu rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do programu Ciepłe Mieszkanie. Na co można otrzymać dotację?

W Urzędzie Miasta można już składać dokumenty związane z programem Ciepłe Mieszkanie. Sprawdziliśmy, na jakie prace otrzymać można dofinansowanie, gdzie złożyć wniosek i o czym warto pamiętać. Zobaczcie.

Sosnowiec ciepłe mieszkanie
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się na terenie Miasta Sosnowiec – czytamy w regulaminie.

W ramach akcji miasto planuje zawrzeć maksymalnie do 100 umów z mieszkańcami na łączną kwotę w wysokości do 2 256 000, w tym:

  • do 60 umów na podstawowy poziom dofinansowania
  • do 30 umów na podwyższony poziom dofinansowania
  • do 10 umów na najwyższy poziom dofinansowania

Jak złożyć wniosek?

W ramach programu mieszkańcy mogą się starać o dofinansowanie inwestycji. Dotację można otrzymać na następujące zadania:

  • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (konieczna likwidacja kotła/ pieca na paliwo stałe)
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła.

W przypadku budynków wielorodzinnych dotację można uzyskać na:

  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu

Zainteresowani mogą składać wnioski od 9 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. Umowy z mieszkańcami będą zawierane do wyczerpania środków przyznanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumenty należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 105, 107 tel. 32 2960574, 32 2960825 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tj. w poniedziałek w godz. 7:30–18:00, wtorek – czwartek w godz. 7:30–15:30, piątek w godz. 7:30–13:00.

Warto pamiętać, że wnioski o dotacje należy zgłaszać przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane. Wzory potrzebnych formularzy oraz regulamin programu znajdziemy TUTAJ.

Nowy Klub Seniora w Sosnowcu

Może Cię zainteresować:

Kolejny Klub Seniora w Sosnowcu otwarty. Rozpoczęły się zapisy. „W klubie swoje miejsce znajdzie 25 seniorów”

Autor: Urszula Gołkowska

31/01/2023

Zakończyły się prace na ulicy Kraszewskiego

Może Cię zainteresować:

Koniec kilku inwestycji drogowych w Sosnowcu. W mieście powstał także nowy parking. Z budżetu obywatelskiego

Autor: Martyna Urban

30/01/2023

Duma Sosnowca

Może Cię zainteresować:

„Duma Sosnowca”! Tak witani są w mieście najmłodsi mieszkańcy. Jak odebrać pakiet powitalny dla malucha?

Autor: Urszula Gołkowska

28/01/2023