Fundacja Wolne Miejsce

Fundacja Wolne Miejsce organizuje też wspólnie z GZM Metropoloitalną Wigilię dla samotnych jpg

Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych coraz bliżej. Akcję wspierają także zagłębiowskie miasta. Poszukiwani są wolontariusze

Fundacja Wolne Miejsce wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz władzami miast po raz kolejny organizuje Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych. Do akcji ponownie włączył się między innymi Będzin.