„Staszic” pierwszą szkołą w Zagłębiu z międzynarodową maturą. „Jest to wielki krok w rozwoju szkoły”

Jak poinformowało IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica w Sosnowcu, szkoła otrzymała zgodę Barbary Nowackiej, szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na otwarcie oddziału międzynarodowego, nazwanego „klasą IB”. W ten sposób „Staszic” jest pierwszą szkołą w Zagłębiu, której udało się przejść cały, wymagający proces certyfikacji. Liceum dołącza w ten sposób do elitarnego grona szkół z programem matury międzynarodowej IB.

Fot. UM Sosnowiec
Staszic
– Zabiegaliśmy o to kilka lat. Gościliśmy w szkole przedstawicieli International Baccalaureate Organization (IBO) którzy sprawdzali naszą szkołę pod wieloma kątami: od zabezpieczeń pomieszczeń w których znajdują się karty matur po to co najważniejsze, czyli program nauczania – mówi Grzegorz Walotek, dyrektor IV LO im. Staszica. – Po spełnieniu bardzo wielu warunków, w tym przejście 20 nauczycieli przez certyfikowane szkolenia, szkoła uzyskała autoryzację do wprowadzenia Diploma Programe. Nasi nauczyciele musieli przygotować autorskie programy nauczania, które zostały poddane gruntownej analizie przez konsultantów IBO – dodaje dyrektor.

Istotna jest nie tylko odpowiednio przeszkolona kadra, ale wyposażenie. Szkoła musi posiadać pracownie – chemiczną, biologiczną i fizyczną, w których znajduje się wysokiej jakości sprzęt i pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzania eksperymentów i prac projektowych. Z kolei biblioteka powinna być zaopatrzona w odpowiednie pozycje anglojęzyczne.

– Jest to wielki krok w rozwoju szkoły. Znacznie wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną. Młodzież oddziału międzynarodowego będzie mogła wyznaczać własną ścieżkę rozwoju. W ramach bloku przedmiotów społecznych oferujemy: historię, geografię, ekonomię, zarządzanie biznesem, filozofię i psychologię. Natomiast w ramach bloku przedmiotów przyrodniczych: biologię, chemię, fizykę i środowisko i społeczeństwo. Nawet w przypadku matematyki oferujemy dwa nurty jej kształcenia: matematykę teoretyczną i matematyką stosowaną – wyjaśnia dyrektor IV LO.

Pierwszym rocznikiem, który będzie mógł skorzystać z programu będą obecni ósmoklasiści. O tym, jakie warunki trzeba spełnić, by aplikować do oddziału międzynarodowego będzie można dowiedzieć się w sobotę 23 marca w czasie Dnia Otwartego „Staszica”. Szkoła otwarta będzie od godz. 10 do 13.

– Gratuluję całej społeczności szkolnej tego osiągnięcia. Wiem, jak wiele wysiłku całe grono pedagogiczne z dyrektorem Grzegorzem Walotkiem włożyło, aby spełnić wszystkie wymagania. To bardzo dobra inwestycja w talenty i wykształcenie młodych ludzi, czym otwierają sobie drogę na najznakomitsze uniwersytety całego świata. To również bardzo wartościowy krok w rozwoju miasta – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Wizualizacja hali programu Olimpia

Może Cię zainteresować:

Przy trzech sosnowieckich szkołach powstaną nowe hale sportowe. Inwestycja z programu Olimpia kosztować będzie około 15 milionów złotych

Autor: Redakcja

19/03/2024

Porodówkowy mural Sosnowiecki Szpital Miejski

Może Cię zainteresować:

W porodówce Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego pojawił się mural. „Zdjęcie na jego tle będzie stanowiło pamiątkę na długie lata”

Autor: Redakcja

19/03/2024

Swietlica Jodlowa

Może Cię zainteresować:

W Sosnowcu została otwarta świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. W planach także zajęcia dla rodziców

Autor: Redakcja

14/03/2024