„Śląskie. Przywracamy błękit”. Województwo walczy ze smogiem i Sosnowiec również. Miasto ma już swojego ekodoradcę

Województwo walczy ze smogiem i Sosnowiec również. „Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, współfinansowany z unijnego programu Life. W sosnowieckim magistracie pojawił się ekodoradca.

Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay
Śląskie. Przywracamy błękit to największy w Europie projekt ochrony powietrza

Główny cel projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” to opracowanie i wdrożenie takich działań naprawczych, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w naszym województwie. A to z kolei ograniczy niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu.

Tak jak i w innych gminach zaangażowanych w projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”, także w Sosnowcu pojawiła się nowa funkcja. Ekodoradca ma pomagać mieszkańcom sprawach dotyczących inwestycji, a także dbać, by instytucje miejskie w swoich planach uwzględniały dobro środowiska. Do zadań ekodoradcy należy pomoc dotycząca pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynków, udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia, działania informacyjne i edukacyjne (chodzi m.in. o prelekcje w przedszkolach, szkołach czy spotkania z mieszkańcami), a także integrowanie wszystkich działań i strategii ochrony powietrza w mieście.

  W Sosnowcu ekodoradcą jest Grzegorz Wierzbicki, główny specjalista z Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami UM. Zdążył już odwiedzić kilka placówek edukacyjnych w Sosnowcu; był w Szkole Podstawowej nr 35 oraz Szkole Podstawowej nr 36, gdzie uczniowie wzięli udział proekologicznych spotkaniach.

  – Podczas tych prelekcji omówione zostały kwestie, jak ważne jest, aby dbać o czyste powietrze, co to jest SMOG, jak mu zapobiegać i chronić się przed jego negatywnymi skutkami – informuje sosnowiecki magistrat. – Przypomniano również o tym, że „Duża Ekologia”, zaczyna się od „małych kroków”, które zależą od każdego z nas, a nasze indywidualne działania mają wpływ na ogół.

  Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”

  Od początku 2022 roku nasze województwo objęte jest projektem, którego główny cel stanowi poprawa jakości powietrza. Może on zostać osiągnięty poprzez:

  • znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym,
  • rozwój potencjału instytucjonalnego, regionalnego systemu wsparcia doradczego oraz regionalnej platformy informacji w zakresie poprawy jakości powietrza (stworzenie lokalnej sieci kompetentnych ekodoradców na poziomie lokalnym – gminnym i subregionalnym),
  • rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych, które mogą wzmocnić wdrażanie POP i Europejskiego Zielonego Ładu zarówno na terenie województwa śląskiego, sąsiadujących regionów transgranicznych, jak i na terenie Polski,
  • podniesienie poziomu wiedzy w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych, z uwzględnieniem ich efektywności finansowej, zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i w ujęciu transgranicznym,
  • transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy.

  Dodajmy, że całkowita wartość projektu, który potrwa do 31 grudnia 2027 roku to nieco ponad 16,5 mln euro, czyli ok. 76 mln zł.

  Prace termomodernizacyjne rozpoczęto między innymi przy ulicy Szczecińskiej

  Może Cię zainteresować:

  Kolejne miejskie budynki w Sosnowcu przejdą termomodernizację. Miasto otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Autor: Martyna Urban

  26/04/2023

  Komunikacja nocna

  Może Cię zainteresować:

  Nowe przystanki komunikacji nocnej pojawiły się w Sosnowcu. To kilkanaście dodatkowych lokalizacji w kilku dzielnicach miasta

  Autor: Martyna Urban

  26/04/2023

  Plac Papieski na ukończeniu

  Może Cię zainteresować:

  Tysiąc drzew, zielony labirynt, ponad 4 miliony złotych. Park w Zagórzu jest już gotowy, trwają ostatnie prace [ZDJĘCIA]

  Autor: Martyna Urban

  25/04/2023