Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej nie otrzyma refundacji na badanie PET

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej od 2015 roku stara się o kontrakt na badanie PET. Pomimo oferowanej, specjalistycznej opieki onkologicznej pacjentom, ZCO zostało pominięte w listopadzie w konkursie na otrzymanie kontraktu.

Instytut Publico
Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Zagłębiowskie Centrum Onkologii powstało w 2014 roku. Od początku swojego funkcjonowania udzieliło 200 tys. onkologicznych świadczeń. O uzyskanie kontraktu na badanie PET stara się od 2015 roku. W listopadzie ubiegłego roku wydawać się mogło, iż w konkursie na kontrakt z pewnością zwycięży Zagłębiowskie Centrum. Nic bardziej mylnego, po raz kolejny wniosek szpitala został odrzucony, a konkurs wygrała inna, prywatna placówka. Dąbrowski szpital postanowił odwołać się od decyzji, gdyż spełnia on wszelkie wymagania.

Badanie PET pozwala szybciej zdiagnozować chorego

PET to inaczej Pozytonowa Emisyjna Tomografia. Badanie pozwala na szybką diagnostykę pacjentów nowotworowych oraz planowanie dalszego leczenia. Jest to jedyna, ale jakże ważna, diagnostyka, która w ZCO nie jest refundowana przez NFZ. Zagłębiowskie Centrum Onkologii wyposażone jest w kompleksową opiekę i posiada: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Radioterapii, Zakład Radioterapii wyposażony w 3 akceleratory, Poradnię Onkologiczna, Gabinet Chirurgii Onkologicznej oraz pracownię diagnostyczną RTG, USG, mammograficzną, TK, RM, SPECT-CT.

ZCO świadczy usługi medyczne dla 800 tysięcy mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Jaworzna oraz powiatów będzińskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, olkuskiego, a także innych części województwa śląskiego. Szpital jest placówką publiczną i powstał w odpowiedzi na mapę potrzeb medycznych w regionie.

Kolejny raz nie przyznano refundacji

Konkurs ofert na realizację badania PET ogłoszono 22 listopada 2021 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa warta 1.350.000 zł dotyczy okresu od kwietnia do czerwca 2022 roku. Po przedłużeniu umowy na rok wartość wynosiłaby 5,4 mln zł. Zagłębiowskie Centrum Onkologii wzięło udział w konkursie, składając dopracowaną ofertę. Komisja Konkursowa NFZ, mimo wielkich starań ZCO, odrzuciła ofertę. Przyczyną miało być niejasne i nieprecyzyjne przepisy w zakresie obsady personalnej, które mogą być dowolnie interpretowane przez NFZ.

Szpital w Dąbrowie Górniczej zatrudnia 2 lekarzy specjalistów medycyny nuklearnej oraz 8 lekarzy specjalistów i 6 lekarzy rezydentów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Oznacza to, że spełnia warunki określone przez Ministerstwo Zdrowia. W opinii specjalistów w zakresie prawa placówka urealnia wszystkie wymogi, by otrzymać kontrakt na badanie PET.

Protest i odwołanie od decyzji

Wobec wyniku konkursu ZCO 27 stycznia tego roku wysłało protest, który to składa się w momencie trwania postępowania konkursowego do momentu rozstrzygnięcia. Następnie do Prezesa NFZ dotarło również odwołanie od wyniku konkursu, które Zagłębiowskie Centrum złożyło 26 lutego.

Pacjenci leczeni w ZCO zmuszeni są z diagnostyki PET korzystać w Gliwicach czy Chorzowie. Taka decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia i jej podtrzymanie zmusi mieszkańców Zagłębia do badań nie tylko poza miejsce leczenia, ale również z dala od domu.

W naszej działalności bardzo staramy się zapewnić pacjentom najlepsze warunki terapii i pobytu w szpitalu oraz pełną kompleksowość świadczeń w zakresie onkologii. Jest to niezwykle ważne dla osób chorych na nowotwory złośliwe, aby proces diagnostyczny i leczniczy odbywał się w jednym ośrodku, a pacjent był otoczony troskliwą i sprawną opieką. Czas przeznaczony na diagnostykę ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem skuteczności terapii, jak i komfortu chorego – podsumowuje dr n. med. Tomasz Szczepanik, dyrektor ZCO.

Po zaistniałej sytuacji szpital wysłał w imieniu swoim i Pacjentów list otwarty do parlamentarzystów z całego województwa oraz do radnych miejskich w Dąbrowie Górniczej. Otrzymanie kontraktu na badanie PET byłoby dla dąbrowskiego szpitala dużym ułatwieniem. Dałoby możliwość szybkiego i sprawnego diagnozowania pacjentów, a później ich leczenia.