W tegorocznej edycji konkursu „Zabawa o poważna sprawa" organizowanym przez IKEA zwyciężył ośrodek z Dąbrowy Górniczej

IKEA ogłosiła wyniki 5. edycji konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa". Wśród zwycięzców znalazł się Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej z Dąbrowy Górniczej.

FB/Marcin Bazylak
Nagroda dla dąbrowskiego ośrodka

Konkurs grantowy „Zabawa to poważna sprawa" jest inicjatywą IKEA Retail w Polsce, będącej częścią międzynarodowej kampanii IKEA. Ideą przedsięwzięcia jest budowanie świadomości, że każde dziecko, niezależnie od pochodzenia czy sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy.

Prawie 50% osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie i chcą pozostać w Polsce na dłużej, to dzieci i młodzież. Chcemy wspierać projekty, które pozwolą im nie tylko zapomnieć o traumatycznych doświadczeniach, ale także ułatwią im odnaleźć się w nowej społeczności, nowym miejscu, otworzyć się na rówieśników. Wierzymy, że zabawa jest bardzo istotna w życiu każdego dziecka i że właśnie poprzez powrót do niej i edukację przez zabawę, dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym uzyskują szansę na dalszy rozwój – mówi Magdalena Betin, koordynatorka konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa”, IKEA Retail w Polsce.

Nie dla wykluczenia społecznego

Celem realizowanym w ramach konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci ze szczególnie wrażliwych grup. Zwycięzcy otrzymują środki, które pochodzą ze sprzedaży maskotek SAGOSKATT, która tworzona jest we współpracy z dziećmi z całego świata. Tegoroczny patronat nad akcją objęła Fundacja Ocalenie.

Dzieci z doświadczeniem migracji potrzebują szczególnie intensywnego wsparcia w pierwszych latach pobytu w Polsce. To kluczowe dla budowania ich poczucia bezpieczeństwa i skutecznej adaptacji w nowym środowisku. Nie w każdym miejscu w Polsce jest dla nich obecnie dostępna darmowa oferta, dlatego cieszymy się, że dzięki konkursowi IKEA więcej dzieci cudzoziemskich będzie mogło liczyć na profesjonalną pomoc – tłumaczy Agata Kołodziej, koordynatorka programów wsparcia dzieci i młodzieży, Fundacja Ocalenie.

Nie tylko warsztaty

W ramach konkurs organizowane są cykle warsztatów plastycznych, teatralnych oraz muzycznych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym oraz integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym. Ponadto odbędzie się także wystawa prac artystycznych oraz spektakl, do którego scenografię tworzy pracownia Tkaniny Artystycznej w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej.

Dąbrowa Górnicza na liście zwycięzców

W tegorocznym konkursie zwycięska okazała się Fundacja Niezwyczajni z Józefowa, Fundacja dla Wolności z Warszawy oraz Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

Ośrodek w Dąbrowie Górniczej w ramach grantu od IKEA realizuje projekt artystyczny pod hasłem „Razem możemy więcej – zabawa to poważna sprawa”. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy. Jego celem jest integracja z młodzieżą z naszego kraju, wspólne odkrywanie dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy, wymianę doświadczeń, pogłębienie umiejętności artystycznych, a także rozwój pasji w dziedzinie sztuk plastycznych i teatralnych oraz naukę języka polskiego.