Velostradą z Katowic do Sosnowca. Rozpoczynają się prace nad dokumentacją techniczną. „Koniec trasy przy parku Dietla”

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała umowę z wykonawcą na przygotowanie koncepcji technicznych dla dwóch odcinków velostrad, tym z Sosnowca do Katowic. Kolejnymi etapami będzie przygotowanie projektu budowlanego oraz budowa wyznaczonych odcinków.

Wikipedia
Velostrada Jaworzno

Budowa velostrad na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest jednym ze strategicznych działań podejmowanych we współpracy z miastami. Pełnią one funkcję transportową, zapewniając bezpieczny przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami.

Na początku lipca Metropolia podpisała umowę na wykonanie koncepcji technicznej velostrady nr 1 łączącej Sosnowiec z Katowicami na odcinku 5,8 km, wówczas długość istniejącej velostrady powiększy się do 9,4 km. Koncepcje mają być gotowe za około 10 miesięcy.

Trasa tej velostrady ma przebiegać od katowickich Bulwa­rów Rawy, w okolicy ul. Bankowej, przez tereny na wschód od drogi ekspresowej S86, aż po centrum Sosnowca. Koniec trasy został przewidziany przy parku Dietla, nieopodal ul. Żeromskiego – informuje GZM.

Przypomnijmy, że w lutym metropolia udzieliła Sosnowcowi 500 tys. zł. dofinansowania na opracowanie dokumentacji technicznej dla dwóch odcinków velostrad, które będą przebiegać przez miasto. W obrębie miasta powstać ma 11 km tras o standardzie rowerowych autostrad. W planowanej sieci velostrad przez Sosnowiec mają przebiegać trasy nr 1 oraz 7. Odcinek o długości 3,4 km trasy nr 1 ma przebiegać od granicy z Katowicami, przez ul. Kresową, nad ul. Piłsudskiego i w centrum Sosnowca (z wykorzystaniem śladu i nasypu dawnej linii kolejowej). Pozostałe 7,6 km to natomiast „odnogi” trasy numer 1 do sąsiadujących miast Zagłębia, które zostaną włączone pod wspólny numer 7.

Przebieg velostrady pomiędzy Sosnowcem a Katowicami
GZM

120 km velostrad w Metropolii

Oprócz nowego odcinka velostrady, która połączy Sosnowiec z Katowicami, powstanie także velostrada nr 6 łącząca stolicę województwa śląskiego z Mysłowicami. Koncepcja zakłada stworzenie planu dla przyszłych projektów m.in. architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu oraz technicznych.

Realizacja koncepcji dla dwóch velostrad zakłada ponadto wykonanie wszelkich uzgodnień własnościowych oraz z zarządcami sieci naziemnych, nadziemnych i podziemnych.

Wykonawca dokumentacji będzie także musiał przedstawić rozwiązania przejścia tras w punktach newralgicznych i kolizyjnych, takich jak skrzyżowania z drogami publicznymi, przejścia przez rzeki czy linie kolejowe. Do zadań wykonawcy będzie też należało przedstawienie rozwiązań występującego ryzyka w zakresie geodezyjnym i dysponowania nieruchomościami, urbanistyki oraz planowania przestrzennego – wyjaśniają w GZM.

Jak podkreślają w GZM, koncepcja powinna skupiać się także na kwestiach bezpieczeństwa i wyposażenia, związanych z infrastrukturą towarzyszącą, jak np. barierki ochronne, miejsca obsługi rowerzystów, preferowane rozwiązania ochrony rowerzysty przez zastosowanie „zielonej bariery” czy też wymagane oświetlenie drogi rowerowej.

Wykonawca koncepcji zostanie zobligowany przy projektowaniu do unikania rozwiązań, które mogą stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania w tym zakresie będą podlegać uzgodnieniom z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. W ramach prac przewidziane są również konsultacje społeczne.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami GZM w Metropolii powstanie łącznie 120 kilometrów velostrad. Oprócz dwóch wyżej wymienionych odcinków, jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie koncepcji technicznej dwóch kolejnych odcinków.

  • Katowice – Siemianowice Śląskie – Chorzów – Bytom – Piekary Śląskie
  • Tarnowskie Góry – Bytom

Realizacja tych inwestycji rozpocznie się w 2023 roku, a kolejnych w 2024 roku.

Velostrada w Zagłębiu

Może Cię zainteresować:

Velostrada powstanie w Zagłębiu. Szybką ścieżką rowerową dojedziemy z Sosnowca do Katowic

Autor: Paulina Gałbas

20/05/2022

W Sosnowcu powstaną metropolitalne velostrady

Może Cię zainteresować:

Rowerowe autostrady mają powstać w Sosnowcu. Pół miliona złotych dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Autor: Redakcja

22/02/2023