Tramwaje Śląskie podpisały umowę na remont torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu

Nowa umowa na modernizację torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. Powstaną nowe perony przystankowe i oświetlenie, a także linia dwutorowa.

UM Sosnowiec
Sosnowiec Wojska Polskiego

W czwartek (28 kwietnia) spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała umowę z generalnym wykonawcą, konsorcjum firm: Silesia Invest z Gliwic, SPAW – TOR z Krakowa i GROTEX z Zabrza, robót modernizacyjnych torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. Koszt inwestycji to 39,8 mln zł.

Systematycznie poprawiamy jakość infrastruktury tramwajowej. Modernizacja linii wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, w połączeniu z właśnie trwającą przebudową linii wzdłuż ulic Andersa i 1 Maja to będzie zupełnie nowa jakość podróżowania. Poprawimy również bezpieczeństwo pieszych, likwidując na Pawiaku jak i w rejonie ulicy Niweckiej wsiadanie i wysiadanie bezpośrednio na drogę – powiedział Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Nowe perony przystankowe, oświetlenie i...

W ramach remontu infrastruktury tramwajowej na odcinku od skrzyżowania w Dańdówce przez wiadukt nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Dańdówka do przystanku Niwka Pawiak powstanie linia dwutorowa, zaś na odcinku od przystanku Niwka Pawiak do wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich wybudowana zostanie linia jednotorowa, z mijanką w rejonie przystanku Niwka Kościół.

Powstaną nowe perony przystankowe oraz pojawią się nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe z nową siecią. Przebudowany zostanie układ zasilania oraz instalacje podziemne, zabudowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice.

Ta inwestycja, dla której dziś następuje podpisanie umowy, to ostatnie z grupy zadań infrastrukturalnych na terenie Sosnowca, które Spółka założyła do realizacji w tej perspektywie unijnej. Należy tu pogratulować Zarządowi Spółki skutecznego dążenia do realizacji celów mimo napotykanych trudności, a wiemy, że to nie ostatnie słowo Tramwajów Śląskich, bo firma już pracuje nad projektem, dla którego będzie się ubiegać o unijne środki z nowej perspektywy finansowej – zaznaczał Mateusz Rykała, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Część dużego projektu

Modernizacja jest jednym z zadań Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.