W Sosnowcu protestowano przeciw projektowi ustawy „Lex Czarnek”. „Ustawa Lex Czarnek to zamach na wolną, samorządną i nowoczesną szkołę”

W poniedziałek, 3 stycznia, przed sosnowieckim magistratem prezydent miasta Arkadiusz Chęciński, przedstawiciele związków nauczycielskich związków zawodowych, uczniowie i rodzice wyrazili sprzeciw wobec projektowi ustawy „Lex Czarnek”.

Paulina Gałbas, 24Zagłębie
Iwona Załucka

Przypomnijmy, że we wtorek, 4 stycznia, odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji edukacji. Komisja ma zająć się projektem ustawy „Lex Czarnek”. Zakłada ona między innymi zwiększenie roli kuratoriów oświaty. Ma wprowadzić ograniczenie głosu gmin, miast i powiatów w sprawie działalności szkoły. Z drugiej strony nie pozwala na stworzenie zajęć wykraczających poza podstawę programową bez zgody kuratoriów.

W Sosnowcu odbyło się spotkanie właśnie w sprawie zapowiadanych zmian związanych z „Lex Czarnek”. Władze miasta, przedstawiciele związków zawodowych, a także rodzice i uczniowie wyrazili swój sprzeciw wobec planom rządu i ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Apel nauczycieli, rodziców i uczniów

– To dotyczy nas wszystkich. Do szkół chodziliśmy my, będą chodzić nasze dzieci, nasi wnukowie. Ze szkołą, bez względu na wiek, jesteśmy w różny sposób związani, tak naprawdę przez całe życie. Dlatego o szkołę trzeba walczyć i dbać, żeby nie zostały odwrócone zmiany, które w polskiej oświacie zaszły po 1989 roku – mówił prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

Powstał apel nauczycieli, rodziców i uczniów, który podpisało 25 tysięcy Polek i Polaków. Czytamy w nim między innymi:

  • Nie ma dziś w Polsce środowiska oświatowego, które nie sprzeciwiałoby się tej ustawie.
  • Zdecydowana większość Polek i Polaków uważa, że to nie kurator i minister, lecz dyrektorzy i rodzice powinni mieć największy wpływ na to, co dzieje się w szkole.
  • Projektowane zmiany, w zgodnej opinii nauczycielskich związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, władz samorządowych i organizacji społecznych prowadzących działania na rzecz edukacji, uderzają w polskie szkoły.
  • Zmiany drastycznie ograniczają uprawnienia samorządów, które zostaną pozbawione wpływu na funkcjonowanie szkół i placówek, przy zachowaniu jednoczesnej odpowiedzialności.

Planowane zmiany „wprowadzą do szkoły atmosferę strachu”

Według „Lex Czarnek” decydujący głos przy wyborze na stanowisko dyrektora szkoły będzie miał kurator. Przystępując do konkursu dyrektorzy muszą posiadać aktualną ocenę pracy. Do tej pory ocena pracy musiała być co najmniej dobra, natomiast teraz potrzebna jest ocena bardzo dobra, by móc wziąć udział w konkursie. Mówił o tym Zbigniew Byszewski, wiceprezydent Sosnowca z 23-letnim doświadczeniem dyrektora szkoły. Kolejną odsłoną planowanych zmian w polskiej edukacji jest projekt ustawy „Lex Wójcik”. Ten zakłada karę pozbawienia wolności dla dyrektorów za niewykonywanie zaleceń kuratora.

Ustawa „Lex Czarnek” to zamach na wolną, samorządną i nowoczesną szkołę. Planowane zmiany naruszają nie tylko prawa rodziców, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Pogłębią nierówności, wprowadzą do szkoły atmosferę strachu, przyzwolą na nietolerancję i przemoc mówiła Iwona Załucka, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu.

Z czym wiążą się planowane zmiany?

Swój sprzeciw wobec nowej ustawie wyraził także poseł Koalicji Obywatelskiej Mateusz Bochenek. Projekt ustawy uznał za wstyd dla tych, którzy zaprojektowali te przepisy. Jego zdaniem władza do decydowania o losach szkoły powinna pozostać w rękach rodziców i uczniów.

Trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj rządzący dopuszczą chociażby Amnesty International, która głosi hasła dotyczące praw człowieka, praw mniejszości, praw kobiet. Dzisiaj widzimy, jak z tymi wszystkimi grupami obecna władza walczy podkreślał Bochenek.

Jan Madejczyk, uczeń z Dąbrowy Górniczej i były przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, całą sytuację podsumował w dosyć humorystyczny sposób: Wolałabym powrót Paulo Sousy na ławkę trenerską reprezentacji Polski od tego, żeby minister Czarnek zarządzał ławkami w Polskich szkołach.

Na godzinę 16:00 przed wszystkimi kuratoriami zaplanowano zorganizowanie pikiet pod hasłem „Czerwona ekierka, czyli wolna szkoła”.