Sosnowieckie Egzotarium jeszcze nie ukończone, a już poszukuje pracowników. Oferta skierowana jest do opiekunów zwierząt i akwarystów

Egzotarium w Sosnowcu szuka pracowników. Oferta dotyczy opiekuna zwierząt oraz akwarysty. Wnioski należy składać w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Pixabay
Opiekun zwierząt w sosnowieckim Egzotarium

Kto może stać się opiekunem zwierząt?

Aby stać się opiekunem zwierząt w Sosnowiecki Egzotarium należy mieć ukończone 18 lat. Poza tym wymaga się:

  • Empatii i zamiłowania do zwierząt,
  • Dyspozycyjności,
  • Odpowiedzialności,
  • Umiejętności pracy w zespole,
  • Kreatywności,
  • Komunikatywności,
  • Pełnej sprawności psycho-ruchowej,
  • Doświadczenia w pracy ze zwierzętami.

Oferty są dwie, jedna dotyczy opiekuna zwierząt egzotycznych, a druga akwarysty. Dlatego w zależności od wyboru stanowiska należy posiadać doświadczenie w pracy z rybami słodkowodnymi lub ze zwierzętami egzotycznymi.

Dodatkowym atutem osoby zgłaszającej się do pracy w Egzotrium może stać się wykształcenie kierunkowe: zootechnika, biologia zwierząt, zoologia, weterynaria oraz inne kierunki dotyczące hodowli i utrzymania zwierząt. Mile widziane jest również posiadanie prawa jazdy kat. B oraz w przypadku akwarysty kursu nurkowego PADI-OWD.

Zakres obowiązków

Zakresem obowiązków w przypadku opiekuna zwierząt egzotycznych jest obsługa i pielęgnacja m.in. ryb, płazów i gadów, a także zwierząt niebezpiecznych. Pracownik będzie brał udział w tworzeniu i obsłudze akwariów oraz zbiorników wodnych. Ponadto wymagane jest utrzymywanie zaplecza i rozmnażania się zwierząt oraz stałe monitorowania zdrowia zwierząt, a wobec tego także współpraca z lekarzem weterynarii. Przyszły pracownik musi liczyć się pracą w godzinach popołudniowych oraz ustawowo wolnych od pracy. Obowiązki akwarysty są niemalże takie same, z tymże obsługa i pielęgnacja dotyczy również ryb egzotycznych oraz gatunków rodzimych wód słodkowodnych.

Zgłoszenia przyjmowane są MZUK

Chętni muszą złożyć podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kserokopie posiadanych uprawnień i kursów. Wnioski należy złożyć w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu. Każdy, kto otrzyma pozytywną odpowiedź, zostanie zatrudniony na umowę o pracę, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

CZYTAJ WIĘCEJ: