Sosnowiec wesprze pary starające się o potomstwo. Na program in vitro miasto przeznaczy około 800 tys. zł

Około 160 par w latach 2021-2024 otrzyma dofinansowanie do leczenia in vitro w Sosnowcu. Składanie wniosków rozpocznie się 18 marca 2022 roku. W tym roku program obejmie 40 par, spełniających wymagane warunki.

Pixabay
Program in vitro w Sosnowcu

Sosnowiec wesprze pary starające się o potomstwo. Rocznie przekazywać będzie około 200 tys. zł, a w latach 2022-2024 na ten cel przeznaczy w sumie około 800 tys. zł. Program realizowany będzie w czterech klinikach:

  • GynCentrum (lokalizacje do wyboru dla w sumie 15 par) Katowice ul. Żelazna 1, Częstochowa ul. Kozielewskiego 9, Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/49, Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 8a. Tel. 32 5065777 lub 12 3067377
  • Medi Partner Katowice ul. Piotrowicka 83 (dla 9 par). Tel. 500900800
  • Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Kraków ul. Czyżówka 14 lok. 0.02 (dla 9 par). Tel. 12 6613030
  • Centrum BOCIAN (lokalizacje do wyboru dla w sumie 7 par) Białystok ul. Akademicka 26, Katowice ul. Dąbrówki 13, Warszawa ul. Stawki 2a. Tel. 32 7010460

Wymagania programu

Kliniki zajmą się realizacją projektu w 2022 roku, zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio w placówkach. O zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Z programu skorzysta 40 par, które będą spełniały wymagane warunki:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium wieku w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program);
  • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności,
  • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
  • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;
  • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

czytaj więcej:

Przekazanie nowych karetek pogotowiu w Sosnowcu

Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma 3 nowe ambulanse

Sosnowiec tężnia solankowa

W Sosnowcu powstała nowa tężnia solankowa

Zatruli się denaturatem Dąbrowa Górnicza

Zatruli się denaturatem. Ich stan jest ciężki

Modernizacja szpitala w Sosnowcu

Modernizacja Oddziału Klinicznego Psychiatrii

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu

Miasto wspiera dzieci i młodzież w traumatycznym czasie

Minister zdrowia Adam Niedzielski

Ministerstwo Zdrowia wysyła SMS-y. Dziękuje za szczepienie

1

Powszechny Punkt Szczepień w Będzinie wznawia działalność