Po dwunastu miesiącach prac nowe mosty w Będzinie-Łagiszy zostały udostępnione dla ruchu. Remont kosztował około 5 milionów złotych

Przebudowane mosty nad potokiem Psary w ciągu DK86 w Będzinie-Łagiszy zostały już udostępnione dla ruchu. Pozwolenie na użytkowanie obiektów wydał Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Remont trwał dwanaście miesięcy i kosztował około 5 milionów złotych.

Przypomnieć warto, że umowę na przebudowę mostów z wykonawcą robót – firmą Primost Południe z Będzina, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w sierpniu 2022 roku. Kontrakt wart był ok. 5 milionów złotych. Prace rozpoczęły się we wrześniu zeszłego roku – rozpoczęto wówczas rozbieranie istniejącego obiektu na jezdni w kierunku Siewierza.

W jego miejscu powstał nowy, dostosowany do obowiązujących parametrów i nośności. W kwietniu tego roku przełożono na niego ruch i rozpoczęły się prace na sąsiednim obiekcie, na jezdni w kierunku Katowic – przypominają w katowickim oddziale GDDKiA.

Prace obejmowały także wykonanie nowej nawierzchni i elementów wyposażenia, a także korektę niwelety drogi oraz jej krawędzi na dojazdach do obiektów. Inwestycja oznaczała ponadto przebudowę skarp i umocnienie brzegów koryta potoku w rejonie obiektów, budowę kanału technologicznego wzdłuż DK86 i wreszcie – budowę dojazdów do nowych obiektów.

Prace zakończyły się rozbiórką przejazdów technologicznych, które zostały wybudowane na potrzeby budowy mostów, wprowadzona została już także docelowa organizacja ruchu.

DK86 i DK94 Będzin

Może Cię zainteresować:

Utrudnienia na DK86 w Będzinie. Drogowcy zamykają jezdnię w stronę Siewierza

Autor: Michał Wroński

09/08/2023

Wiadukt nad DK 86

Może Cię zainteresować:

Uwaga, utrudnienia. Rozpoczął się remont wiaduktu nad DK 86 w Będzinie. Kiedy koniec prac?

Autor: Redakcja

13/10/2022