Kto będzie mógł ubiegać się o mieszkanie społeczne w Czeladzi? „Regulamin pozwoli w sprawiedliwy sposób wyłonić kandydatów do zasiedlenia 74 mieszkań”

Przy ulicy 21 Listopada w Czeladzi wkrótce ma się rozpocząć budowa 74 mieszkań społecznych. Lokale powstaną w budynku, który wcześniej był internatem, a później szkołą górniczą. Tymczasem Rada Miasta przyjęła uchwałę, która regulować będzie sposób przyznawania mieszkań.

Mat. SIM Zagłębie
Wizualizacje inwestycji SIM Zagłębie w Chrzanowie Czeladzi oraz w Ogrodzieńcu

Przypomnijmy, że za nowe lokale przy ulicy 21 Listopada, których budowa kosztować będzie ok. 24 mln złotych, odpowiada spółka SIM Zagłębie. Wkład miasta to kilkanaście milionów złotych – te pieniądze udało się zdobyć między innymi dzięki dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowę z SIM na remont i przekształcenie byłej szkoły górniczej w budynek mieszkalny miasto podpisało jeszcze w zeszłym roku. Budynek, decyzją Rady Miasta, został wniesiony aportem do spółki razem z przyległą działką. Na tej działce ma powstać także około 100 miejsc parkingowych i 30 garaży, z których będą mogli korzystać przyszli lokatorzy.

Od kilku tygodni trwały prace nad regulaminem, który określałby zasady przyznawania mieszkań społecznych. Regulamin został stworzony i trafił do Rady Miasta, która – w formie uchwały – przyjęła go.

– Przyjęty i wypracowany wspólnie z przedstawicielami SIM regulamin pozwoli w sprawiedliwy sposób wyłonić kandydatów do zasiedlenia 74 mieszkań. W regulaminie oprócz zapisów ustawowych w tym ustawowych kryteriów dochodowych, są też dodatkowe kryteria przyznawania punktów określających pierwszeństwo przydziału – poinformował Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Jak dodał, punkty, decydować będą o kolejności przydziału mieszkań budowanych przez SIM z wkładem partycypacyjnym w wysokości 20% kosztów budowy danego mieszkania. A dodatkowe punkty będą przyznawane dla:

  • osób znajdujących się na liście oczekujących i uprawnionych do najmu mieszkania komunalnego (20 pkt),
  • osób posiadających własne bądź przysposobione dziecko (10 pkt),
  • osób samotnie wychowujących dziecko (10 pkt),
  • ubiegających się o mieszkanie rodzin, w których jest osoba starsza (10 pkt),
  • rodzin z co najmniej jedną osobą zameldowaną w Czeladzi (5 pkt),
  • rodzin co najmniej jedną osobą pracującą w Czeladzi minimum 3 miesiące przed złożeniem wniosku (10 pkt).

Ciekawostką ustawową są dodatkowe punkty (5) za posiadanie na rachunku bankowym wkładu oszczędnościowego na cele mieszkaniowe – podkreśla burmistrz. – O mieszkania będą mogły się ubiegać osoby wynajmujące w Czeladzi mieszkanie komunalne, pod warunkiem rozwiązania umowy najmu na to mieszkanie. Zgodnie z ustawą, o mieszkanie nie będą mogły się ubiegać osoby posiadające w Czeladzi mieszkanie własnościowe – dodaje.

Zasady wyjaśni komisja

Jak zapowiada Zbigniew Szaleniec, zorganizowane ma zostać spotkanie z osobami zainteresowanymi najmem mieszkania w budynku po byłej szkole górniczej, aby „dodatkowo wyjaśnić zasady przydziału mieszkania przez specjalnie powołaną komisję”.

– Spotkanie odbędzie się jednak najprawdopodobniej dopiero wtedy, gdy znane będą koszty budowy (przetarg na wyłonienie firmy budowlanej odbędzie się wkrótce), a co za tym idzie – przypuszczalna wysokość czynszu i partycypacji. Najprawdopodobniej nabór chętnych odbędzie się pod koniec tego roku – zaznacza burmistrz Czeladzi.

Co istotne, regulamin przydzielania mieszkań w budynku przy ul. 21 Listopada nie będzie dotyczył mieszkań budowanych przy ul. Hallera. – Tam mieszkania budowane są na innych ustawowych przepisach i zasady przydziału będą nieco inne. Nad regulaminem przydziału mieszkań w tamtej lokalizacji prace też się wkrótce rozpoczną – zapowiada burmistrz.

Budynek dawnej szkoły górniczej zmieni się w budynek mieszkalny

Może Cię zainteresować:

Komu przyznawane będą mieszkania społeczne w Czeladzi? Powstaje regulamin. „Wstępne ustalenia były konsultowane z prezesem spółki SIM”

Autor: Redakcja

10/08/2023

Projekt inwestycji przy ulicy 21 Listopada w Czeladzi

Może Cię zainteresować:

Czeladź: powstaną 134 mieszkania komunalne. Na początek. Przy ulicy Hallera rozpoczyna się budowa nowego osiedla

Autor: Grzegorz Lisiecki

21/06/2023

Budowa osiedla komunalnego w Czeladzi

Może Cię zainteresować:

Czeladź: przy ulicy Hallera powstaje osiedle komunalne. „Prawie gotowe są już fundamenty pod pierwsze dwa budynki”

Autor: Redakcja

07/07/2023