Jak rozwijać się będzie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w najbliższych latach? Konsultacje odbędą się w Sosnowcu

Od 20 października trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Po Bytomiu, Tychach, Gliwicach i Katowicach, spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Sosnowcu.

Fot. Metropolia GZM
Konsultacje GZM

Na czwartek, 27 października, w godzinach 16-18, zaplanowano spotkanie konsultacyjne w Sosnowcu, które odbędzie się w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Warszawskiej 3/20. Spotkanie dotyczyć będzie Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem obu dokumentów będzie można zapoznać się w godzinach 9-16 – na miejscu działać będzie punkt konsultacyjny.

Przewidziano także dwa otwarte, ogólnodostępne spotkania konsultacyjne online: 28 października i 4 listopada – oba w godzinach 11:00-13:00 – informuje GZM.

Jak informuje GZM, uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 24 listopada 2022 r. Są one dostępne, wraz ze wzorem formularza konsultacyjnego, także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Metropolitalnego oraz w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – w Katowicach przy ul. Barbary 21A.

Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach mogą skorzystać z trzech możliwości: wziąć udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, odwiedzić punkt konsultacyjny lub wypełnić formularz zgłoszenia uwag – w wersji papierowej lub elektronicznej.

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. będzie pierwszym dokumentem określającym wspólną politykę rozwoju dla całego związku metropolitalnego. Będzie też dokumentem pionierskim, odnoszącym się do pierwszej w Polsce ustawowo powołanej metropolii. Zostanie sporządzona według znowelizowanych w listopadzie 2020 r. przepisów prawa, które zintegrowały planowanie strategiczne z przestrzennym, co oznacza, że jej integralnym elementem będzie część graficzna w formie tzw. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej GZM – zapowiadają GZM.

czytaj więcej:

Sosnowiec katowice tramwaj

Szybki tramwaj w Sosnowcu, szybsza kolej do Katowic

Wiata przystankowa w Gołonogu

„Ikona Gołonoga” do renowacji. Pozostanie na swoim miejscu?

Przystanki w Dąbrowie Górniczej

Wymieniono 53 wiaty przystankowe. W kolejce czeka 27 innych

Metropolitalna Wigilia dla Samotnych konferencja

Trzy tysiące osób na Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych?

Święto Metropolii w Zagłębiu

Mikrowędrówki z okazji 5 lat Metropolii

Przekazanie nowych karetek pogotowiu w Sosnowcu

Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma 3 nowe ambulanse

Autobusy ZTM

Metropolia przejęła udziały PKM-ów. W jakim celu?