„Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” powstanie w Sosnowcu. Będzie to pierwsza taka placówka w Polsce!

W Zagłębiu ma powstać placówka, która będzie kształcić i przygotowywać do zawodu osoby związane z branżą modową. Na projekt „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” pozyskano ponad 10 milinów złotych. Kiedy szkoła przyjmie pierwszych uczniów?

Fot. FB/ Arkadiusz Chęciński
W Sosnowcu powstanie Centrum Mody

Ma to być jedyna taka placówka wpisana do systemu edukacji, która da szanse na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy lub zmianę kwalifikacji zawodowych w tej specjalności. Branżowe Centrum Mody będzie mieściło się w obiekcie zarządzanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Warneńczyka 9 w Sosnowcu. Na samo przystosowanie przestrzeni do nowej funkcji przeznaczone zostanie ponad 6 milionów złotych. Co nowego pojawi się w budynku?

W salach znajdzie się miejsce na krojownię automatyczną, czyli urządzenie, które przyspiesza prace przy rozkroju tkanin i innych materiałów. Będzie też przestrzeń na laboratoria: techniczno-technologiczne, technik komputerowych oraz konstrukcji, projektowania i modelowania – tłumaczy dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik.

Nie zabraknie też miejsca na kreatywne studio mody i stylizacji. Kupimy także maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów, odpowiadający najnowszym technologiom dla branży przemysłu mody. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dodaje.

Jedyna taka szkoła w Polsce

Centrum będzie służyło nie tyko uczniom. Z jego oferty skorzystają także studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branży. Na organizację zajęć wydane zostanie 4,6 mln zł.

Chcemy pomóc w podnoszeniu umiejętności nauczycielom, by mogli korzystać z najnowszych rozwiązań. Będziemy również oferować mieszkańcom szanse na podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowanie zawodowego. Planujemy prowadzić zajęcia dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności w zakresie zajęć praktycznych obejmujących wybraną część programu nauczania danego zawodu oraz prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla studentów w danej dziedzinie – wyjaśnia Elżbieta Czernik.

Powstanie nowego centrum ma przyczynić się do aktywizacji społeczności i spadku bezrobocia. Szkoła ma współpracować z biznesem, aby przygotowany przez nią program kształcenia był dobrze dopasowany do potrzeb rynkowych.

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w naszym mieście jest odpowiedzią na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na podniesienie jakości kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Projekt zapewni większy dostęp do edukacji, również dla osób z niepełnosprawnościami i wpłynie na lepsze dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb mieszkańców i potrzeb gospodarki regionu, co w sposób bezpośredni przełoży się na spadek bezrobocia – stwierdza prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Trwają przygotowania do uruchomienia placówki. W ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie się procedura przetargowa. Pierwsze zajęcia szkoła planuje uruchomić w 2024 roku. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi łącznie 10 695 687,94 zł.

Egzotarium w Sosnowcu

Może Cię zainteresować:

Centrum Edukacji Ekologicznej otwarte zostanie za kilka miesięcy, tymczasem w Egzotarium pojawiły się już pierwsze rośliny

Autor: Urszula Gołkowska

29/05/2023

Sosnowiec automat dla ptaków

Może Cię zainteresować:

Sosnowiec. To będzie nowa atrakcja dla najmłodszych w Parku Kuronia? Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłosił konkurs

Autor: Urszula Gołkowska

29/05/2023