GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt rozbudowy drogi ekspresowej S1 od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca.

Fot. GDDKiA
S1 Podwarpie Dąbrowa Górnicza

To odcinek o długości 4,3 km. Głównym celem inwestycji jest dostosowanie istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej. Konstrukcja zarówno drogi jak i mostów ma zostać dostosowana do nośności 11,5 tony na oś. Dodajmy, że w ramach inwestycji zostanie zaprojektowana przebudowa węzłów Dąbrowa Górnicza Podlesie oraz Sulno, powstanie ponadto Miejsce Obsługi Podróżnych kategorii I. – Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy warunków komunikacyjnych i środowiskowych – zaznaczają w katowickim oddziale GDDKiA.

Umowa będzie dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej, która ma powstać w ciągu 19 miesięcy od jej podpisania, a także „wsparcia zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom (8 miesięcy)”. Jak wyjaśniają w GDDKiA, wykonawca będzie też odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót, wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową (82 miesiące). Termin realizacji całego zakresu umowy – 109 miesięcy.

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – podkreślają w GDDKiA. Otwarcie ofert nastąpi 23 listopada.

Wiadukt nad DK 86

Może Cię zainteresować:

Uwaga, utrudnienia. Rozpoczął się remont wiaduktu nad DK 86 w Będzinie. Kiedy koniec prac?

Autor: Redakcja

13/10/2022

Trasa S1 pod Jaworznem w trakcie budowy

Może Cię zainteresować:

Tak wyglądała Wschodnia Obwodnica GOP w czasie budowy

Autor: Redakcja

13/10/2022

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Drogowe inwestycje w regionie: sprawdzamy, co z budową obwodnic i rozbudową dróg ekspresowych. Terminy Generalnej Dyrekcji Dróg Państwowych i Autostrad niezagrożone?

Autor: Redakcja

10/10/2022