Tak wygląda wizualizacja przebudowy ul. Królowej Jadwigi oraz al. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Sprawdź, co zakłada projekt

Zmiany na ul. Królowej Jadwigi i al. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej zostały zwizualizowane. Na pięciu planszach można zapoznać się z elementami przebudowy. Modernizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo w mieście.

Głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Królowej Jadwigi i al. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Rozwiązaniem tego problemu ma być zwężenie pasów jezdni przed nowymi przejściami dla pieszych i dojazdem do nowego ronda turbinowego. Zmiany mają stać się pomocne dla kierowców, którzy w tym miejscu często przekraczają obowiązujące ograniczenie prędkości do 50km\h.

Projekt obejmuje także budowę alternatywy dla przejazdu ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego. Od niej zależna jest spora część modernizacji. Wówczas możliwe będzie rozpoczęcie prac w centrum, a także udostępniony kierowcom, pieszym i rowerzystom zostanie tunel pod torami na przedłużeniu ulicy Kościuszki. Miasto planuje zakończyć tą część inwestycji jeszcze w 2022 roku.

Nowe miejsca parkingowe alei Piłsudskiego od ul. Kasprzaka do ul. Tysiąclecia

Zwężenie dwóch pasów jezdni nastąpi na wysokości przejścia dla pieszych przy budynkach ul. Kasprzaka 4 i 6 (przy dawnym „Spaleniaku”). Dodatkowo przy każdym z przejść powstanie przejazd rowerowy, co pozwoli rowerzystom dostanie się na drugą stronę ulicy bez przeprowadzania roweru. Dzięki temu drogi rowerowe wzdłuż ul. Piłsudskiego zostaną połączone z infrastrukturą rowerową na ul. Tysiąclecia i dalej Aleją Zagłębia oraz z ul. Kasprzaka. Nieczynne od lat przejście podziemne zostanie zlikwidowane.

Na odcinku od przejścia dla pieszych do ul. Trzeciego Powstania Śląskiego powstaną nowe miejsca parkingowe. Mają z nich skorzystać mieszkańcy bloków. Pojawią się nowe tory tramwajowe oraz stworzony zostanie przystanek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tej części miasta zrobi się jaśniej za sprawą latarni w technologii LED, które staną w miejscu starego oświetlenia.

Rondo turbinowe zamiast skrzyżowania ulicy Piłsudskiego, Morcinka i Leśnej

Na fragmencie od ul. Tysiąclecia do ul. Morcinka powstanie droga rowerowa wzdłuż al. Piłsudskiego. Na tym samym odcinku, ale po stronie osiedla Manhattan ścieżka rowerowa zyska asfaltowo-betonową nawierzchnię i zamieniona zostanie miejscem z chodnikiem. Wówczas chodnik będzie bliżej osiedla, co da większe bezpieczeństwo pieszym. Zamiast dotychczasowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Morcinka powstanie przejście wraz z przejazdem rowerowym.

Przejście podziemne łączące Manhattan z Brodwayem będzie wyremontowane. Przed wejściem do przejścia powstaną pochylnie, które ułatwią korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, rodzicom z wózkami i rowerzystom.

Istniejące do tej pory przystanki autobusowe i tramwajowe zostaną połączone w jeden wspólny przystanek. Powstanie on na pasie pomiędzy jezdniami. Wewnętrzne pasy jezdni zostaną wyłączone z ruchu i zamienią się w zjazd dla autobusów. Ułatwi to sprawne i bezkolizyjne włączanie się do ruchu.

Zamiast skrzyżowania ulicy Piłsudskiego, Morcinka i Leśnej powstanie rondo turbinowe, a jezdnie przed nimi będą zwężone do dwóch pasów. W wyniku tej zmiany z pasa wewnętrznego będzie można jechać tylko prosto lub w lewo, a z zewnętrznego tylko prosto lub w prawo. Ta część projektu ma się stać również korzystana dla kierowców włączających się do ruchu.

ZOBACZ TAKŻE:

Zmiany od ul. Morcinka do al. Majakowskiego

Infrastruktura rowerowa pojawi się po obu stronach al. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Morcinka (stacja benzynowa Amic) do skrzyżowania z Alejami i ul. Poniatowskiego (targ). Ciąg pieszo-rowerowy powstanie od strony Damelu, a droga rowerowa i chodnik po stronie Zespół Szkół Ekonomicznych. Ciąg pieszo-rowerowy zostanie połączony z drogą rowerową na Alejach Majakowskiego. Natomiast droga rowerowa wzdłuż targu połączy się z budowaną właśnie drogą na plantach.

Zlikwidowane zostanie przejście podziemne przy Damelu. Zamiast niego pojawi się przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy zlokalizowane bezpośrednio przy istniejącej sygnalizacji świetlnej. Wobec tej zmiany piesi oraz rowerzyści bezpośrednio dostaną się na drugą stronę jezdni oraz na przebudowany przystanek tramwajowy.

W dalszym ciągu funkcjonować będą trzy pasy jezdni, natomiast ich szerokość zwęzi się do 3 metrów. Jest to kolejny punktu planu, który ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Takie rozwiązanie zostało już wprowadzone na odcinku od Ekonomika do targu. Dzięki tej zmianie miasto zyska również więcej zieleni.

Ul. Królowej Jadwigi od al. Majakowskiego do ul. Wojska Polskiego

Przystanki autobusowe znajdą się bliżej targu, a ich miejsce zastąpią przystanki tramwajowe. Dzięki temu powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy. To rozwiązanie ułatwi przesiadkę na autobus lub tramwaj, bo zamiast korzystania z przejścia podziemnego, sprawną komunikację między przystankami zapewni nowe przejście dla pieszych w poziomie jezdni. Przejście podziemne w rejonie ul. Wojska Polskiego nie zostanie zlikwidowane, natomiast wyłączone będzie wyjście na perony.

Od ul. Wojska Polskiego do nowego przejścia dla pieszych jezdnia zostanie zawężona do dwóch pasów. Powrót do trzech nastąpi przed sygnalizacją świetlną przy Alei Majakowskiego. Dwa pasy zostaną wprowadzone również od targu w kierunku centrum miasta. W rejonie ul. Reymonta i dalej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego przywrócone będą trzy pasy.

Droga rowerowa i chodnik rozmieszone będą na całym odcinku wzdłuż jezdni w kierunku centrum.

3 pochylnie rowerowe na ostatnim fragmencie

Ostatni fragment prac obejmie ul. Królowej Jadwigi od ul. Wojska Polskiego do al. Róż.

Chodnik i droga rowerowa zakończona wjazdem do przejścia podziemnego przez pochylnię powstaną Po stronie jezdni w kierunku centrum. Oprócz pochylni przed wjazdem do przejścia podziemnego, powstaną jeszcze dwie: po stronie Merkurego i przy Zespole Szkół Technicznych. Ostatnia pozwoli rowerzystom wjechać na nową drogą rowerową, której budowa wchodzi już w zakres kolejnego projektu - przebudowy torowiska i drogi od alei Róż do pętli przy Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wybudowany zostanie zjazd i wyjazd z ul. Orzeszkowej na ul. Królowej Jadwigi. W tym samym miejscu, a także przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, powstaną przejścia dla pieszych z przejazdami rowerowymi. Zintegrowany przystanek autobusowo–tramwajowy znajdzie się przy alei Róż. W kierunku Gołonoga autobus wjedzie na torowisko z tarczy ronda, zaś w kierunku centrum wjazd na torowisko odbędzie się z wewnętrznego pasa ul. Królowej Jadwigi.