Dąbrowski budżet obywatelski: trwa nabór projektów, do wydania w tym roku jest 5,2 mln złotych. Uwaga, są nowe zasady

Do 5 czerwca można składać propozycje projektów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. W tym roku na realizację inwestycji przeznaczono 5,2 mln złotych.

Fot. FB/ Miasto Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza

Nabór projektów do nowej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczął się 23 maja. Jak informuje dąbrowski magistrat, propozycje zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą:

  • dotyczyć zadań własnych gminy lub powiatu,
  • mieścić się w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski (5,2 mln zł),
  • mieć charakter ogólnomiejski, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle.

Co istotne, projekty składać można poprzez formularz elektroniczny, znajdujący się na stronie bo.dg.pl. Dodajmy, że projekt złożyć może każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej – bez względu na wiek. – Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć skan z listą poparcia minimum 15 mieszkańców miasta. Jeżeli zadanie ma być realizowane na terenie nienależącym do gminy, konieczne jest także przedstawienie zgody podmiotu, który posiada do niego tytuł prawny (jest np. jego właścicielem albo dzierżawcą) – informują urzędnicy.

Zmiany, zmiany…

Od tego roku obowiązują nowe zasady. Szacunkowa wartość projektu zgłaszanego w ramach budżetu obywatelskiego nie może być mniejsza niż 50 tys. złotych i nie większa niż 4 mln złotych. Jedynie wartość projektów „miękkich” – przedsięwzięć społecznych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych – może być mniejsza niż 50 tys. zł. Nabór projektów zakończy się 5 czerwca, po czym nastąpi weryfikacja zgłoszonych propozycji. Projekty, które będą możliwe do realizacji trafią pod głosowanie, które odbędzie się we wrześniu.

I uwaga, formuła głosowania również została zmieniona. – Dotychczas mieszkańcy mogli oddać głosy na trzy projekty, przyznając im odpowiednio 3,2 i 1 punkt. Teraz będą głosować „portfelem”. Polega to na tym, że mieszkaniec może na projekty rozdysponować całą kwotę przewidzianą dla budżetu. Mając 5,2 mln zł, może np. wybrać jeden projekt o wartości 2,5 mln zł, jeden za 1 mln zł, a także trzy po 500 tys. zł. Każdy z nich otrzyma po jednym punkcie – wyjaśnia dąbrowski magistrat.

Po raz czwarty

Przypomnijmy, że – jak dotąd – w Dąbrowie Górniczej odbyły się trzy edycje budżetu obywatelskiego, w 2019, 2020 i 2021 roku. W zeszłym roku budżet obywatelski został zawieszony – opracowany wówczas nowe zasady, które obowiązują od tego roku. W 2019 roku zwyciężył projekt „Podlesie Pełne Życia” (rewitalizacja parku Podlesie), rok później – „Rodzinne Planty” (renowacja Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego), zaś w 2021 roku mieszkańcy do realizacji wybrali pięć projektów. – Jak dotąd udało się sfinalizować trzy, które dotyczyły nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Krasińskiego i Wojska Polskiego, montażu urządzeń do ćwiczeń nad Pogorią III, a także doposażenia jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt i pojazdy. W tym roku toczy się trzecie już postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu „Amfiteatr Pełen Życia”, który przewiduje budowę tężni solankowej w Ząbkowicach. Realizacji powinien doczekać się również projekt „Zielone Przystanki”, zakładający wykonanie ekologicznych wiat przystankowych, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową i energię słoneczną – przypominają urzędnicy.

Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej

Może Cię zainteresować:

Trwa przebudowa układu drogowo-torowego w Dąbrowie Górniczej. Uwaga, zmiana organizacji ruchu na Redenie

Autor: Redakcja

29/05/2023

Montaż koła widokowego w Dąbrowie Górniczej

Może Cię zainteresować:

Diabelski młyn przed Pałacem Kultury Zagłębia. Trwa montaż urządzenia. „Już niebawem będziemy mogli spojrzeć na Dąbrowę Górniczą z wysokości 32 metrów”

Autor: Redakcja

26/05/2023