Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych na „krajówkach” i „ekspresówkach”. Także w Zagłębiu. GDDKiA ogłosiła przetargi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada poprawę bezpieczeństwa w sumie na 314 lokalizacjach w województwie śląskim. Ogłoszono przetarg na dostosowanie przejść dla pieszych, którymi zarządza katowicki oddział GDDKiA. Wśród nich są przejścia w Czeladzi, Sławkowie i Sosnowcu.

Fot. GDDKiA
Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone

Będą to kolejne inwestycje w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021-2024. – Od inauguracji programu w 2021 roku podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa już na 260 przejściach dla pieszych a łączna wartość tych inwestycji wyniosła prawie 23 mln zł – podkreślają w GDDKiA.

Inwestycje na DK94 i przy S86

1 sierpnia ogłoszono przetarg na realizację kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Postępowanie zostało podzielone na siedem części, a prace mają zostać wykonane w sześć miesięcy od daty podpisania umowy. Przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, projektu docelowej organizacji ruchu oraz wykonania robót. Jak informuje GDDKiA, wykonane zostaną także prace brukarskie, w tym budowa dojść dla pieszych i tzw. kostki integracyjne (krawędź chodnika przy przejściu dla pieszych), jak również – tam, gdzie będzie to konieczne – zmodyfikowane będzie oznakowanie pionowe i poziome.

Wśród przejść dla pieszych na drogach krajowych, które zostaną zmodernizowane znalazły się między innymi przejścia na DK94 – w Sławkowie (1 lokalizacja) i w Czeladzi (17 lokalizacji). Poprawione bezpieczeństwo zostanie również na przejściach w sąsiedztwie węzłów i zjazdów na autostradach i drogach ekspresowych, w tym także w Sosnowcu przy S86 (11 lokalizacji).

Bezpieczniejsi piesi

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, a także – w niektórych lokalizacjach – oświetlenia strefy przejściowej, ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. – Dzięki wykonaniu dedykowanego oświetlenia ulicznego zwiększymy widoczność pieszych. Umożliwi to również wcześniejszą reakcję kierowców na sytuację na drodze. To również skuteczne i efektywne rozwiązanie z zakresu inżynierii drogowej, znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu – szczególnie w grupie najbardziej narażonych na poważne skutki zdarzeń drogowych, niechronionych użytkowników dróg – pieszych – podkreślają w GDDKiA.

Droga ekspresowa S86

Może Cię zainteresować:

System odwodnienia na S86 w Sosnowcu zostanie zmodernizowany za niespełna 11 milionów złotych. Przepompownia jest w złym stanie technicznym

Autor: Grzegorz Lisiecki

04/08/2023

Istniejące przejście dla pieszych przez drogę krajową nr 94 w Sławkowie

Może Cię zainteresować:

Na DK94 w Sławkowie ma być bezpieczniej. Skrzyżowanie z ulicą Okradzionowską zostanie przebudowane, projekt jest już gotowy

Autor: Grzegorz Lisiecki

27/07/2023