150 milionów złotych unijnego dofinansowania dla obwodnicy Poręby i Zawiercia. Na jakim etapie są prace?

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 150 milionów złotych. Takie samo dofinansowanie otrzymała budowa obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44. To już kolejne dofinansowanie z UE dla tych inwestycji – pierwsze przekazano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przypomnijmy, że powstająca obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 o długości 16,7 km, to pierwszy etap realizacji inwestycji – budowy drogi liczącej ponad 24 km długości, która w przyszłości przejmie ruch tranzytowy. Dziś zaawansowanie prac na odcinku między Siewierzem i zawierciańską dzielnicą Kromołów, wynosi ok. 70 proc. Termin zakończenia robót to kwiecień 2025 r.

Jak przebiegają prace?

Obwodnica Poręby i Zawiercia będzie dwujezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

– Wykonawca jest bliski dokończenia robót ziemnych, wykonywania podbudów z kruszyw mineralnych oraz kolejnych warstw z mieszanek asfaltowych – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Zaawansowanie wykonania nasypów dla całej budowy wynosi 97 proc. Zakończono wykonywanie wykopu w ciągu trasy głównej. Kontynuowane są roboty związane z wykonywaniem dolnych i górnych warstw podbudowy jezdni z kruszyw mineralnych. Zaawansowanie w tym asortymencie robót wynosi prawie 80 proc. Postępują również roboty przy wykonywaniu warstw z mieszanek asfaltowych. W ciągu trasy głównej wykonanie warstwy podbudowy asfaltowej jest zaawansowane na poziomie 70 proc. a warstwy wiążącej na poziomie 55 proc. Wykonawca kontynuuje również roboty w zakresie humusowania i obsiania skarp nasypów i wykopów oraz porządkowania terenów zielonych w pasie drogowym. Zaawansowanie robót w tym zakresie wynosi 18 proc.

Prowadzone są także roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego, czyli budową zbiorników retencyjnych, kanałów hydrotechnicznych, przebudową i konserwacją przyległych rowów melioracyjnych. Wykonywane są ponadto umocnienia cieków wodnych w obrębie pasa drogowego. Wykonawca prowadzi prace również na obiektach mostowych – na dwunastu wykonano ustroje nośne, a zaawansowanie prac wynosi 73 proc. Pod obwodnicą powstają obiekty ułatwiające zwierzętom migrację (zaawansowanie prac – 85 proc.), wykonano w sumie 29 przepustów ekologicznych.

Inwestycja z opóźnieniem

Koszt budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia to ponad 545,5 mln złotych. Inwestycja otrzymała 239,1 mln złotych dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a teraz także 150 mln złotych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Przypomnijmy, że umowę z konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud GDDKiA podpisała w grudniu 2019 roku, zaś pierwotny termin zakończenia budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia wyznaczono na 23 kwietnia 2023 roku. Po trzech latach, w grudniu 2022, podpisano jednak aneks, który wydłużył czas ukończenia inwestycji do 30 lipca 2024 roku. – Podpisanie aneksu jest następstwem częściowego uznania przez zamawiającego roszczenia ostatecznego wykonawcy w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – informowała wówczas GDDKiA.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Wykonawca drugiej części obwodnicy Poręby i Zawiercia został wybrany. Budowa 7,5-kilometrowego odcinka ma kosztować ponad 234 mln złotych

Autor: Grzegorz Lisiecki

15/05/2024

Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi na odcinku Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów budowanej obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

Może Cię zainteresować:

Obwodnica Poręby i Zawiercia będzie gotowa w 2027 roku? Pierwszym odcinkiem mamy jednak pojechać wcześniej

Autor: Grzegorz Lisiecki

18/01/2024

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia

Może Cię zainteresować:

Trwa budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia. Warta niemal 414 mln złotych inwestycja ma spory poślizg

Autor: Grzegorz Lisiecki

02/06/2023