Zagłębiowskie Centrum Onkologii przegrało konkurs na kontraktowanie badania PET. Szpital nie zgadza się z decyzją

Nadal trwa spór pomiędzy Zagłębiowskim Centrum Onkologii a Narodowym Funduszem Zdrowia. Mimo skarg, sprawa stoi w miejscu. Teraz czas na reakcję Rady Miasta.

Instytut Publico
ZCO odwołuje się od decyzji NFZ

Wcześniej już informowaliśmy, że oferta na realizację badań PET złożona przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii została odrzucona w konkursie. Powodem miała być interpretacja nieprecyzyjnych przepisów przez NFZ. Wobec tej sytuacji szpital 27 stycznia złożył protest, a następnie 18 lutego odwołał się od wyniku konkursu. Natomiast NFZ przedłużyło czas na ocenę odwołania do 31 marca br. W tym czasie zwycięska firma Voxel 14 marca rozesłała do placówek medycznych w regionie pismo, w którym informuje że od 1 kwietnia realizować będzie kontrakt na badania PET.

Otwarty list Rady Miasta

Podczas posiedzenia Rady Miasta Dąbrowy Górniczej poruszono temat konkursu na realizację badania PET. Radni postanowili wystąpić z listem otwartym w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli. W liście mają wyrazić swoje oczekiwanie na weryfikację przez NIK sposobu przeprowadzenia konkursu i unieważnienie go. Podczas posiedzenia obecny był dyrektor szpitala dr. n. med. Tomasz Szczepanik. Zastanawiano się dlaczego pomijany jest szpital Zagłębia, jeśli kontrakt na badanie PET realizują publiczne placówki w Chorzowie i Gliwicach.

Spór o kontrakt

Z treści pisma, które ZCO dostało 24 marca wynika, że powodem sporu i tym samym odrzuceniem oferty szpitala w Zagłębiu jest brak przepisów rozporządzenia mówiących o zrównaniu czasu pracy lekarza z czasem pracy poradni, co podkreśla NFZ. Zagłębiowskie Centrum Onkologii zwraca również uwagę na fakt, iż w czasie trwania konkursu na stronie NFZ nie było dostępne odpowiednie oprogramowanie pozwalające na złożenie oferty zawierającej wszystkie harmonogramy pracy personelu, w tym pielęgniarek i fizyka medycznego (wobec czego NFZ miało zarzuty do ZCO). NFZ w odpowiedzi nie przyznało racji ZCO i oświadczył, że nowa wersja oprogramowania pojawiła się w dniu 18.11.2021. Jednak szpital posiada zapisane i
zarchiwizowane zrzuty ekranu z dnia 9.12.2021 (już po terminie składania ofert), gdzie nadal widoczna jest stara wersja oprogramowania.

Sprzęt zaczyna być bezużyteczny

Wobec takiej decyzji NFZ dyrektor szpitala wstrzymał realizację świadczeń PET, gdyż generowałoby to zadłużenie za nieopłacone przez NFZ świadczenia. Skutkiem tego jest zaprzestanie wykorzystywania przez szpital sprzętu oraz kadry wspierany zarówno przez Ministerstwo Zdrowia, które przekazało szpitalowi m.in. 2 akceleratory liniowe do terapii onkologicznej warte łącznie ok 20 mln. zł oraz miasto, które tylko w ostatnim czasie przekazało na rzecz szpitala 5 mln. zł.