Wznowiono remont ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej. Wiadomo, że prace warte 4,66 mln złotych nie zakończą się zgodnie z planem

Prace remontowe na ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej zostały wznowione. Remont potrwa dłużej niż zakładano z powodu nieplanowanej przekładki gazociągu.

UM Dąbrowa Górnicza
Ulica Letnia w Dąbrowie Górniczej

Wznowiona została przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej. Początek remontu miał miejsce pod koniec września ubiegłego roku, Prace opóźniły się za sprawą nieplanowanej przekładki gazociągu.

Nie wszystko dało się przewidzieć. Dopiero po odkryciu okazało się, że wodociąg w części ulicy jest w złym stanie technicznym. Dodatkowo głębokość posadowienia przyłączy jest niewystarczająca i wymaga przebudowy. Bez tego istniałoby ryzyko zamarzania wody – wyjaśnia Krzysztof Serafiński, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowych.

Kiedy zobaczymy efekty prac?

Na odcinku 500 metrów gazociąg był płytko posadowiony, wymagał on przełożenia. W ten sposób zostanie wyprowadzony spod jezdni na pobocze. Przygotowany wcześniej harmonogram wymagał zatem zmian. Objazd, który powstał za sprawą zamknięcia ulicy dla ruchu, utrzymany będzie zdecydowanie dłużej.

Prace zostały wstrzymane na okres zimy. W tym czasie wprowadzono zmiany do projektu i podpisano umowę z wykonawcą przekładki. Rozpoczęła się już natomiast przekładka słupów energetycznych, które są kolidują z inwestycją.

Docelowo przebudowa ul. Letniej miała zakończyć się w marcu. Z powodu zaistniałych przeszkód remont potrwa dłużej. Natomiast ile? Tego miasto jeszcze nie wie. Na to pytanie otrzymamy odpowiedź po podpisaniu aneksu do umowy z wykonawcą.

ZOBACZ TAKŻE:

Co powstanie?

Na fragmencie jezdni ul. Letniej brakuje jeszcze warstwy ścieralnej, a po jednej ze stron widać już ślad wytyczony pod ciąg pieszo-rowerowy, który od jezdni będzie oddzielał krawężnik. Droga zyska również odwodnienie w postaci rowów.

Efektem wcześniejszych rozmów z mieszkańcami jest także decyzja o powstaniu wyniesionych przejść dla pieszych, co wpłynie na bezpieczeństwo i uspokojenie ruchu – zapowiadał już wcześniej wiceprezydent Damian Rutkowski Inne udogodnienia, to poszerzenie wjazdów na posesje czy uzgodniona z mieszkańcami lokalizacja przystanków autobusowych dodał.

Koszt prac to 4,66 mln zł. Są one kontynuacją inwestycji z 2018 roku. Wówczas ulicę Letnią, od skrzyżowania z Robotniczą do Centrum Sportów Letnich, zmodernizowała firma Eurovia za 4,1 mln zł.

czytaj więcej:

Przejście podziemne

W Strzemieszycach powstanie przejście podziemne

Zespół Szkół nr 4 na Łęknicach

Dąbrowa Górnicza: Zespół Szkół nr 4 do remontu

Nowy inwestor w Kazdębiu w Dąbrowie Górniczej

Trzecia firma na działkach inwestycyjnych w Kazdębiu

Zmiany w rozkładzie jazdy w Dąbrowie Górniczej

Skrócenie trasy linii tramwajowej nr 28

Stacja kolejowa w Gołonogu

Efekty prac na budowie nowego układu torowego w Gołonogu

Przebudowa ronda w Gołonogu

Prace w Gołonogu częściowo zakończone. Przejazd jest otwarty

Przekazanie nowych karetek pogotowiu w Sosnowcu

Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma 3 nowe ambulanse