Wsparcie ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Rusza nabór dla ukraińskich asystentów znających język polski

W Dąbrowie Górniczej rusza nabór dla ukraińskich asystentów międzykulturowych. Ich zadaniem będzie wsparcie ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Wystarczą chęci i znajomość języka polskiego.

Pixabay
Nabór dla ukraińskich asystentów międzykulturowych

Projekt ukraińskich asystentów międzykulturowych odbywa się na zasadach „Cash for Work”. Jest to program interwencyjnego zatrudniania uchodźców, działa w oparciu o wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ten sposób uczniowie z Ukrainy otrzymają pomoc w procesie adaptacji w polskich szkołach i przedszkolach. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Care International.

Kto może zostać asystentem?

Asystentem zostać może każda osoba, która granicę przekroczyła po 24 lutego 2022 roku. Dodatkowo wymagane jest wykształcenie średnie lub wyższe oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi z Ukrainy. Nie jest konieczne posiadanie kwalifikacji pedagogicznych.

Do zadań pomocy nauczyciela należeć będą:

  • Podejmowanie współpracy z pracownikami szkoły w realizacji zadań opiekuńczych w stosunku do uczniów i wychowanków pochodzących z Ukrainy.
  • Udzielanie uczniom pochodzącym z Ukrainy pomocy w odrabianiu prac domowych.
  • Wspieranie uczniów pochodzącym z Ukrainy w pokonywaniu trudności adaptacyjnych.
  • Wspieranie uczniów pochodzącym z Ukrainy w kontaktach z nauczycielami.
  • Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a opiekunami uczniów pochodzących z Ukrainy.

Na rejestrację należy zapisać się telefonicznie pod numerem telefonu 662 138 265 – w dni robocze w godzinach: 9.00 – 13.00. Wnioski przyjmowane są do 18 maja.