Wojewoda zablokował bon na szczepienia przeciwko grypie w Sosnowcu

Wojewoda śląski unieważnił uchwałę sosnowieckich radnych o ustanowieniu bonu na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców między 65. a 74. rokiem życia. Wskazuje równocześnie, co radni powinni zrobić, aby zrefundować seniorom takie szczepienia.

UM Sosnowiec
Szczepienie przeciwko grypie

Zgodnie z przyjętą pod koniec października 2022 r. uchwałą sosnowieckiej rady miasta, tamtejsi seniorzy między 65. a 74. rokiem życia mieli otrzymać bon na szczepienie przeciwko grypie. Finansowany z budżetu miasta bon miał pokrywać połowę kosztów zakupu szczepionki przeciw grypie, włączonej do wykazu leków refundowanych. Świadczenie to miało funkcjonować do końca tego roku, przy czym ustalenie prawa do bonu i jego wypłata miały następować nie z „automatu”, lecz na wniosek mieszkańca.

Uchwałę sosnowieckiej rady miasta unieważnił wojewoda

I tą właśnie uchwałę 2 grudnia unieważnił wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek. Powód? Sprzeczność z ustawą o świadczeniach rodzinnych (a to właśnie na jej zapisy powołali się radni). Jak zwraca uwagę nadzór prawny wojewody, podstawowym celem świadczeń, o których mowa w tej ustawie, jest wspomaganie rodziny w realizacji jej funkcji (głównie opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej).

- Tymczasem ustanowione w badanej uchwale świadczenie w postaci bonu na szczepienie przeciw grypie nie jest adresowane do rodziny, ale beneficjentami przedmiotowego świadczenia są osoby w wieku od 65. do 74. lat, będące mieszkańcami Sosnowca – wytykają urzędnicy wojewody.

Twierdzą oni, że przywołane w podstawie prawnej uchwały przepisy „nie są adekwatne do zawartych w jej treści postanowień merytorycznych”, a samo świadczenie, mimo że nieuzależnione od kryterium dochodowego, ze względu na jego przedmiot ma raczej charakter świadczenia z zakresu pomocy społecznej a nie świadczeń rodzinnych. Tyle, że w myśl ustawy o pomocy społecznej przyznanie zasiłków celowych (także w formie bonów), poddane jest rygorom jej przepisów i następuje w drodze decyzji administracyjnej. Co więcej ustawa ta nie daje radzie gminy kompetencji w zakresie ustalania celów, na jakie zasiłki te mogą być przeznaczane, a opisany w niej katalog świadczeń ma charakter zamknięty.

Jest inny sposób na przyjęcie podobnej uchwały

Reasumując, zdaniem urzędników wojewody, brak też podstaw do uznania ustanowionego przez sosnowieckich radnych świadczenia jako świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

- Należy jednak zauważyć, iż w aktualnie obowiązującym systemie prawnym istnieje norma, która uprawnia Radę do działania w przedmiotowej materii, poprzez przyjęcie programu polityki zdrowotnej – podpowiadają wskazując, że programy takie mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować m.in. jednostki samorządu terytorialnego.
Szczepienie przeciw grypie

Może Cię zainteresować:

W Będzinie seniorzy mogą się bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie. Jak skorzystać z programu?

Autor: Redakcja

22/11/2022

Od 2 listopada można otrzymać trzecią, przypominającą szczepionkę

Może Cię zainteresować:

Bobrowniki wygrały milion złotych w rządowym konkursie „Najbardziej odporna gmina”

Autor: Paulina Gałbas

20/11/2021

Wieczorek

Może Cię zainteresować:

Wojewoda Wieczorek masowo blokuje uchwały miejskich radnych. Pod tym względem jest w Polsce liderem

Autor: Michał Wroński

17/03/2022