W Mierzęcicach odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Jedną z kandydatek popiera dawna kandydatka na wójta gminy

W niedzielę (3 kwietnia) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Mierzęcice, z powodu śmierci byłej radnej - Hanny Kałuskiej. Jedną z kandydatek jest Krzysztofa Urbańska.

Metropolia GZM
Wybory do Rady Gminy Mierzęcice

W Mierzęcicach w niedzielę (3 kwietnia) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Mandat radnej Hanny Kałuskiej wygasł z powodu jej śmierci 22 grudnia 2021 roku. Wybory zostaną przeprowadzone w okręgu 3.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy ulic:

  • 21 Stycznia numery parzyste od nr 2 do nr 30 Numery nieparzyste od nr 1 do nr 123
  • Zarzeczna,
  • Młyńska,
  • Podgórna,
  • Stawowa,
  • Szeroka,
  • Tysiąclecia,
  • Zielona .

Kim jest Krzysztofa Urbańska?

Jedną z kandydatek, na miejsce radnej Hanny Kałuskiej, jest Krzysztofa Urbańska. Kobieta mieszka w Przeczycach blisko wiaduktu i drogi ekspresowej S1. Kandydatka niedawno kierowała pisma do Rady Gminy m.in. o zainstalowanie ekranów dźwiękochłonnych. Zbierała również podpisy pod pismem do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie poprawy dostępności komunikacyjnej wsi Przeczyce. Angażuje się również w pomoc obywatelom Ukrainy.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Podjęcie się roli radnego to odpowiedzialne i niezmierne ważne zadanie. Od decyzji rady gminy zależy teraźniejszość mieszkańców i przyszłość kolejnych pokoleń. Decyzje zawsze można zmienić. Do decyzji się dojrzewa - na swoim profilu na Facebooku informuje Krzysztofa Urbańska.

Kandydatkę popiera Anna Jaskólska

Krzysztofa Urbańska ukończyła studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytety Śląskiego. Zawodowo pomaga dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, pracując w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siewierzu. Po otrzymaniu mandatu planuje zająć się: naprawą dróg, poprawą dostępności do opieki medycznej seniorów oraz wzbogaceniem oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.

Kandydaturę Krzysztofy Urbańskiej popiera dawna kandydatka na wójta gminy - Anna Jaskólska - Potrafi dotrzeć do wszystkich urzędników z petycjami i skutecznie zabiegać o ich realizację. Uważam, że jest wspaniałą kandydatką na radną z naszego rejonu.


Oprócz Krzysztofy Urbańskiej o mandat radnego stara się Agnieszka Kołtunowska, pełniąca obecnie funkcję sołtysa Przeczyc. Na radnego startuje również pochodzący z Lublina kierownik regionu w firmie ACO - Mariusz Trubalski.