W Dąbrowie Górniczej przyjęto budżet na 2022 rok. Miasto poniesie 46 mln złotych strat przez "Polski Ład"

Radni Dąbrowy Górniczej 22 grudnia przyjęli budżet na 2022 rok. Przychód miasta wyniesie 933 mln złotych, zaś wydatki będą w wysokości 924,2 mln złotych. Przez "Polski Ład" miast straci 46 mln złotych.

FB Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza

W środę 22 grudnia radni Dąbrowy Górniczej przyjęli budżet miasta na 2022 rok. Przewiduje się przychód miasta na poziomie 933 mln złotych, zaś wydatki mają osiągnąć wartość 924,2 mln złotych. 226,9 mln miasto włoży w inwestycje.

Najwięcej wydatków miasto przeznaczy na oświatę

Największa część wydatków, bo aż 260,5 mln złotych, zostanie przeznaczona na oświatę i wychowanie. Na tą kwotę składa się bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli, a także wynagrodzenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświaty.

Transport, gospodarka komunalna i polityka społeczna, czyli kolejne wydatki miasta

193 mln złotych przeznaczone będzie na transport i łączność. Chodzi tutaj o transport publiczny oraz remonty i utrzymanie dróg, a także inwestycje drogowe. Gospodarka komunalna kosztować będzie miasto 188,6 mln złotych. Na tą kwotę składa się bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, oczyszczanie miasta, dopłaty do wody czy dopłaty do wymiany pieców. Na politykę społeczną, czyli świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i utrzymanie żłobka miasto wyda 126,9 mln złotych.

Inwestycje planowane przez władze Dąbrowy Górniczej

Dąbrowa Górnicza na inwestycje przeznaczy 226,9 mln złotych. Kontynuowane będą prace nad centrum przesiadkowym w centrum miasta i w Gołonogu. Przebudowany zostanie układ drogowy, a modernizacji ulegnie główna oś miasta. Zaplanowano również remonty dróg. Termomodernizacji poddane zostaną przedszkola. W ramach tego 6 placówek zostanie wyremontowanych.

Ze względu na regulacje wprowadzane przez rząd jako „Polski Ład”, będziemy mieć spadek wpływów z podatków PIT i CIT. Nie pokryje go subwencja rekompensująca – stwierdził Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Jesteśmy gotowi na nową perspektywę budżetową UE, na korzystanie z programów wsparcia. W przyszłym roku planujemy pozyskać 63,5 mln zł. Priorytetowo traktujemy rozwój transportu publicznego, przede wszystkim budowę centrów przesiadkowych, przebudowę układu drogowego i torowiska tramwajowego wzdłuż głównej osi miasta. Chcemy również wybudować łącznik między ul. Kolejową i al. Zagłębia Dąbrowskiego, zmodernizować ul. Augustynika oraz część ulic Staszica i Oddziału AK Ordona – zapowiedział.

W 2022 roku rozpocznie się budowa nowych mieszkań

W III kwartale 2022 roku miasto planuje rozpocząć budowę trzech budynków w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przy ulicy Kwiatkowskiego ma się znaleźć 160 mieszkań.

Projekt został oparty na realiach, które samorządom stworzył rząd. Dąbrowa Górnicza, z tytułu wprowadzenia „Polskiego Ładu”, poniesie 46 mln zł strat. Uszczuplenie z powodu zwolnienia z PIT osób do 26 roku życia wyniesie 4 mln zł. Nie jesteśmy przeciw działaniom prospołecznym, ale nie powinny odbywać się kosztem samorządów. 18 mln zł to strata z powodu podatku VAT odprowadzanego od prowadzonych inwestycji. Dzięki zwolnieniom podatkowym, 15 mln zł nie wpłacą podmioty korzystające z infrastruktury kolejowej. Rząd nie przedstawił konkretnego planu rekompensaty, przez to będziemy mieć mniej środków na inwestycje, remonty, rozwój. Rządowe programy wsparcia są nieczytelne, dwa wnioski złożone przez gminę zostały odrzucone bez uzasadnienia. W 2022 r. przeznaczymy 260 mln zł na oświatę, a subwencja wynosi tylko 170 mln zł, więc musimy dołożyć ok. 60 mln zł – wyliczał radny Robert Kazimirski.