W Dąbrowie Górniczej odbyło się pierwsze Dąbrowskie Forum dla Ukrainy. Spotkania organizowane będą co środę w Pałacu Kultury Zagłębia

W środę, 16 marca ruszyło "Dąbrowskie Forum dla Ukrainy". W każdą środę w godzinach od 17:00 do 19:00 w pałacowej sali Agora w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej będą się odbywały spotkania dla obywateli Ukrainy.

FB/Marcin Bazylak
Pierwsze "Forum dla Ukrainy" w Dąbrowie Górniczej

Zamysłem do stworzenia "Dąbrowskiego Forum dla Ukrainy" była chęć pomocy w aklimatyzacji i integracji osób, które otrzymały schronienie w Dąbrowie Górniczej. Spotkania mają stać się miejscem, gdzie uchodźcy z Ukrainy będą mogli nawiązać relacje i nawzajem wspierać się w trudnej sytuacji. Miasto chce również, aby uczestnicy mogli podtrzymać swój język, kulturę i tradycje ukraińskie.

Nie tylko dla dorosłych

Na spotkania zaproszenie są dorośli z dziećmi. Dla pociech organizowane będą zajęcia prowadzone przez animatorów z Pałacu Kultury Zagłębia. Na każdym spotkaniu obecni będą przedstawiciele dąbrowskich organizacji i urzędu. Od nich obywatele Ukrainy otrzymają odpowiedzi na każde pytanie, a w komunikacji pomoże obecny na forum tłumacz języka ukraińskiego.

Pierwsze spotkanie i duża liczba chętnych

W pierwszym spotkaniu w środę, 16 marca wzięło udział kilkuset obywateli Ukrainy. Niezbędne informacje uchodźcy mogli otrzymać przy stolikach tematycznych, gdzie oczekiwali pracownicy Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Aktywności Obywatelskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komendy Miejskiej Policji, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Straży Granicznej.

Jestem przekonany, że zapoczątkowane dziś Dąbrowskie Forum dla Ukrainy, które odbywać się będzie w każdą środę o godzinie 17:00, stanie się przestrzenią dla współpracy i integracji. Tylko we wspólnym dialogu możemy tworzyć miasto przyjazne dla wszystkich - mówił prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak.