W będzińskich podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wybranych zostanie 30 radnych

Już 26 września w będzińskich podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Zasiądzie w niej 30 radnych – będą to uczniowie w wieku od 14 do 18 lat, będący przedstawicielami każdego z okręgów.

Facebook/ Młodzieżowa Rada Miasta Będzina
Młodzieżowa Rada Miasta Będzina

Kto może stać się takim kandydatem? Każdy, kto ambitnie chce działać w imieniu lokalnej społeczności, kto chce mieć realny wpływ na to, co dzieje się w jego otoczeniu.

– Radnym może zostać każdy uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, będący mieszkańcem Będzina w wieku 14-18 lat. Czynne prawo wyborcze posiadają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – mieszkańcy Będzina. Uczysz się poza Będzinem? Nie szkodzi. Możesz wziąć udział w wyborach jeżeli uzyskasz poparcie 30 osób (uczniów – mieszkańców Będzina). Głosowanie odbędzie się 26 września w szkołach – okręgi wyborcze to będzińskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Wybieranych jest 30 radnych – po dwóch z każdego okręgu wyborczego – informują będzińscy urzędnicy.

Zgłaszać kandydatów mogły do 21 września, samorządy szkolne i samorządy klasowe. Bo to właśnie ich będą reprezentować w terenie młodzi radni Będzina. – Ich zadaniem będzie uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży – podkreślają w będzińskim magistracie.

Wybrani przez swoich rówieśników młodzi ludzie będą przedstawiać Radzie Miejskiej i prezydentowi miasta wszystkie opinie dotyczące funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży. Dzięki temu również uda się upowszechniać ideę samorządową wśród młodzieży. Będą mieli realny wpływ na tworzenie lokalnego prawa w Będzinie.

Stając się młodzieżowym radnym nabywasz unikalnych i pożądanych kompetencji i doświadczenia, dbasz o lokalne dobro wspólne, kształtujesz i promujesz postawy obywatelskie, jesteś przykładem dla rówieśników, zyskujesz nowe pola aktywności, możesz zaprezentować swoje pomysły i poglądy oraz reprezentować interes młodych mieszkańców Będzina, uczysz się poprzez działanie, nabywasz wiedzę nt. potrzeb, problemów i oczekiwań będzińskiej społeczności, dowiadujesz się w jaki sposób pracują władze lokalne, doskonalisz umiejętność wystąpień publicznych, retoryki, erystyki oraz wyrabiasz umiejętność podejmowania decyzji – zachęcają pomysłodawcy.