Udało się zebrać ponad 200 tys. zł na zakup środków medycznych dla Chmielnickiego Szpitala Miejskiego w Ukrainie

We wtorek, 15 marca wyruszył transport darów dla Chmielnickiego Szpitala Miejskiego w Ukrainie. Podczas wspólnie zorganizowanej zbiórki przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Szpital Powiatowy w Zawierciu zebrano 200 tys. zł na zabezpieczenie medyczne.

O pomoc apelowali pracownicy Chmielnickiego Szpitala Miejskiego w Ukrainie. W zasobach placówki brakuje podstawowych materiałów umożliwiających pracę i udzielanie pomocy. Szpital przyjmuje rannych z miejsc, gdzie toczą się działania wojenne. Posiada 750 łóżek, z czego 200 przeznaczonych jest dla ofiar wojny. Listę potrzebnych rzeczy PZZOZ w Czeladzi otrzymał od dyrektora chmielnickiego szpitala. Na liście znalazły się m.in. leki, cewniki, staplery, nici czy opatrunki operacyjne.

Jako lekarze nie pozostajemy obojętni. Będziemy wspierać nasze koleżanki i kolegów, którzy niosą
pomoc żołnierzom i ludności cywilnej w Ukrainie – mówi lek. Ewa Wiązania-Gacek, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa PZZOZ.

Współpraca szpitali i uniwersytetu

Do akcji pomocy włączyli się pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także pracownicy szpitali w Będzinie i Zawierciu. Wsparcia nie zabrakło również od osób prywatnych, które o zbiórce dowiedziały się dzięki portalom społecznościowym. Dzięki współpracy udało się zebrać ponad 200 tys. zł, które przeznaczono za zakupy potrzebnych środków medycznych. Wypełniony po brzegi transport wyruszył na Ukrainę we wtorek, 15 marca.

Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorem chmielnickiego szpitala. Materiały, które dziś wysyłamy
do Ukrainy zostały zakupione zgodnie z przekazanym przez szpital zapotrzebowaniem i będą
wykorzystywane głównie na bloku operacyjnym - zapewnia dr Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji PZZOZ w Czeladzi.

Pomoc na różne sposoby

Od początku wojny Rosji z Ukrainą społeczność Uniwersytetu Śląskiego na różne sposoby niesie
pomoc ofiarom. Do tej pory daliśmy schronienie setkom osób, zebrano kilkaset tysięcy złotych w
ramach zbiórek finansowych w tym tej prowadzonej wspólnie ze szpitalem w Czeladzi, a ponadto
prowadzimy zbiórkę rzeczową, w ramach której przyjmujemy ubrania, środki czystości, a także
żywność, którą następnie przekazujemy naszym studentkom i studentom z Ukrainy oraz ich
rodzinom. Dziękujemy najserdeczniej za każdą okazaną pomoc! – mówi Rektor UŚ prof. Ryszard
Koziołek.