TBS ma stać się domem dla osób, które są na granicy możliwości ubiegania się o lokal komunalny, ale zbyt małe, by kupić lokal na wolnym rynku

W Dąbrowie Górniczej na terenie pomiędzy aleją Zagłębia i ul. Kwiatkowskiego powstać mają mieszkania TBS. Inwestycja jest na etapie sporządzania projektu budowlanego, ale znane są już szacowane koszty, który poniesie najemca.

architekci Malina
Mieszkania TBS w Dąbrowie Górniczej

Budowa Towarzystwa Budownictwa Społecznego jeszcze się nie rozpoczęła. W marcu przyjęta została uchwała o kryteriach naboru TBS. Inwestycja jest na etapie przygotowywania projektu budowlanego, następnie wybrani zostaną wykonawcy prac, a jesienią ma się rozpocząć budowa trzech budynków mieszkalnych na terenie pomiędzy aleją Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Kwiatkowskiego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego to oferta dla osób, których dochody są na granicy możliwości ubiegania się o lokal komunalny, ale zbyt małe, by kupić lokal na wolnym rynku. To również osoby, które w przyszłości chcą kupić swoje własne mieszkanie i zamiast płacić wysokie czynsze najmu na wolnym rynku wolą odkładać gotówkę na wkład własny podczas starań o kredyt hipoteczny w przyszłości – wyjaśnia Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Warunki wynajmu

Najemca TBS ma otrzymać wykończony lokal, ale do niego należeć będzie umeblowanie i wyposażenie mieszkania w sprzęt. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o mieszkanie TBS ubiegać się mogą osoby których średni dochód miesięczny jest wyższy niż 2 676,88 zł w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 200 proc. najniższej emerytury) lub 2 007,66 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 150 proc. najniższej emerytury). W dniu podpisania najmu z TBS najemca nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Dąbrowie Górniczej. Warto jednak pamiętać, że obowiązek ten istnieje dopiero na dzień zawarcia umowy najmu, a nie złożenia wniosku.

Osoby zainteresowane najmem lokalu w formule RTBS muszą złożyć wniosek o zawarcie umowy, który zostanie rozpatrzony według obowiązujących kryteriów, a wnioskodawca otrzyma pisemną informację o zakwalifikowaniu się bądź nie na listę najemców. Osobom zakwalifikowanym zostaną przyznane punkty zgodnie z kryterium pierwszeństwa – mówi Marcin Górski, zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Opłaty i koszty

Szacowane koszty ponoszone przez najemcę kształtują się na poziomie ok. 15,00 zł/m2 plus opłaty za media (woda, śmieci, centralne ogrzewanie itp.). Za mieszkanie o powierzchni 50 m2 zapłacić będzie trzeba 750 zł plus media. Istnieje również możliwość starania się o dopłaty do czynszu, które będą mogły pomniejszyć te opłaty nawet do 50 procent wyjściowej stawki.

Obowiązkiem każdego najemcy będzie wniesienie opłaty partycypacyjnej czyli udziału w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Opłata ta nie może przekroczyć 30 proc. kosztów budowy tego lokalu i w przypadku rezygnacji z najmu, opłata ta jest zwracana.