Spalarnia odpadów powstanie na pograniczu Sosnowca i Będzina. Takie są plany spółki EC Nowy Będzin

Spółka EC Nowy Będzin, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A., planuje w ciągu 5 lat wybudować na pograniczu Sosnowca i Będzina nowy blok energetyczny, zasilany paliwami alternatywnymi, konkretnie - odpadami komunalnymi, które nie nadają się do recyklingu.

Materiały prasowe
EC Będzin

21 września 2022 r. spółka EC Będzin, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A., poinformowała o planach zbudowania instalacji termicznego przekształcania odpadów, zwanej potocznie spalarnią śmieci.

Inwestycja na pograniczu Będzina i Sosnowca

Inwestycja ma być realizowana na pograniczu Będzina i Sosnowca, na terenie Elektrociepłowni Będzin. Obiekt mógłby powstać i rozpocząć działalność w 2026 roku.

- W ciągu pięciu lat w Zagłębiu Dąbrowskim może powstać nowy blok energetyczny zasilany paliwami alternatywnymi - mówi Sebastian Chachołek, rzecznik prasowy EC Będzin. - Jego nominalna moc cieplna ma wynieść 23,7 MW. Dzięki innowacyjnej technologii energia będzie mogła być produkowana z odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu. To, czego nie będzie można ponownie wykorzystać, zamiast zostawiać na składowiskach i zanieczyszczać środowisko, zostanie przerobione na energię cieplną i elektryczną - obiecuje Chachołek.

Jak ocenia spółka EC Będzin, potencjalnie w ciągu roku będzie mogło być w tej instalacji przetworzonych 100 000 ton odpadów, z których powstaną ciepło i energia elektryczna dla mieszkańców Zagłębia.

Jak podkreślają władze spółki, realizacja projektu spowoduje szereg korzyści, zarówno dla mieszkańców w postaci pewnego źródła energii i niższych opłat za odbiór odpadów oraz dla środowiska poprzez zmniejszenie masy odpadów, które zostaną przetworzone w energię elektryczną i ciepło.

- W dobie wydarzeń na Ukrainie bezpieczeństwo i niezależność energetyczna stają się priorytetem. Produkując energię, z jednej strony powinniśmy wykorzystywać te paliwa, które wciąż posiadamy w swoich zasobach. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by szukać nowoczesnych rozwiązań, które mogą być świetną alternatywą dla paliw kopalnych. Stawiamy na recycling. Ale to czego nie można ponownie wykorzystać, zamiast zostawiać na składowiskach i zanieczyszczać środowisko, możemy efektywnie wykorzystywać i przerobić na energię cieplną i elektryczną. – mówi Sebastian Chęciński, Prezes Spółki EC Nowy Będzin.

Obecnie Spółka Elektrociepłownia Będzin – współwłaściciel EC Nowy Będzin - produkuje ciepło i energię elektryczną wytwarzane w kogeneracji. Ciepło w postaci gorącej wody i pary dostarczane jest do odbiorców w sektorze komunalnym i przemysłowym na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Za pośrednictwem magistrali ciepłowniczej z tego ciepła korzystają mieszkańcy:

  • Będzina,
  • Sosnowca,
  • Czeladzi.

Elektrociepłownia wytwarza rocznie ciepło na poziomie 1,6 mln GJ. Dzięki nowemu blokowi energetycznemu opalanemu paliwem alternatywnym część wytworzonego ciepła ma pochodzić ze źródła odnawialnego.

- Należy z całą stanowczością podkreślić, że planowana instalacja będzie spełniać najwyższe standardy wynikające z ochrony środowiska - akcentuje Sebastian Chachołek, rzecznik prasowy EC Będzin.

Śmieci nas zalewają, a może z nich powstać energia

W 2020 roku w Polsce – wg Głównego Urzędu Statystycznego - powstało 13,1 mln ton odpadów komunalnych. W 2050 roku ta ilość ma wzrosnąć do poziomu 15,5 mln ton, tj. 468 kg na osobę. Mieści się to w granicach średniego poziomu europejskiego, który w 2020 roku w UE wyniósł 505 kg odpadów komunalnych na osobę. Różnica polega jednak na tym, że inne państwa UE, które posiadają rozwiniętą gospodarkę odpadami, wyprzedzają obecnie Polskę w zakresie efektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych. W naszym kraju wciąż więcej odpadów ląduje na składowiskach, niż podlega termicznemu przekształcaniu. Frakcja wysokokaloryczna, która stanowi paliwo dla nowego bloku energetycznego, zeskładowana na wysypisku stanowi realne zagrożenie pożarowe.

W Polsce funkcjonuje obecnie 7 podobnych instalacji termicznego przekształcania odpadów, między innymi w Poznaniu czy Olsztynie. Jednocześnie produkcja paliwa alternatywnego, tzw. RDF (odpadów, które nie nadają się do recyklingu) wynosi od 4,5 do 6 mln ton rocznie. Istniejące instalacje dedykowane termicznemu przekształcaniu odpadów wykorzystują ok. 1,5 mln ton rocznie. Do zagospodarowania jest zatem ok. 3-4,5 mln ton rocznie.

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii funkcjonuje już jedna podobna instalacja bazująca na RDF, która znajduje się na terenie Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, a kolejna powstaje w Gliwicach. Są plany, by instalacje powstały też w Rudzie Śląskiej i w Tychach. Tego typu ekologiczne ciepłownie z powodzeniem funkcjonują od lat 70. XX wieku na terenie Europy m.in. w Austrii, Szwecji, Niemczech czy w Szwajcarii.

Dr Andrzej Salamon

Może Cię zainteresować:

Dr Salamon: W Niemczech działa ponad 100 spalarni. Nie widzę możliwości, byśmy mogli na Górnym Śląsku uciec od budowy takiej instalacji

Autor: Katarzyna Pachelska

14/04/2022

Port Czystej Energii Gdańsk

Może Cię zainteresować:

Michał Wroński: Spalarnia dla Metropolii w powijakach. Pomorze buduje ją bez specjalnej ustawy

Autor: Michał Wroński

17/05/2022