Sosnowiecki bon żłobkowy. Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie? Sprawdź

Od stycznia 2022 roku roku rusza sosnowiecki bon żłobkowy. Rodzice dzieci w wieku do 3 lat będą mogli ubiegać się o te świadczenie. Dla kogo sosnowiecki bon żłobkowy i jakie wymagania należy spełnić?

Pixabay
Od stycznia 2022 roku rusza sosnowiecki bon żłobkowy
Celem świadczenia jest wsparcie finansowe rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na aktywność zawodową lub inne okoliczności uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Sosnowiec, ponosząc z tego tytułu wysokie koszty związane z pobytem dziecka w tych placówkach. Świadczenie ma formę częściowej rekompensaty opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Wcześniej świadczenia wypłacane były jedynie niepublicznym żłobkom, które wygrały konkurs ofert. Pieniądze były przekazywane bezpośrednio placówkom. Kwota 500 zł współfinansowała miesięczny pobyt w żłobku około 600 dzieci. Teraz kwota z 3,6 mln złotych rocznie zwiększy się do blisko 4,6 mln złotych, a to pozwoli na dofinansowanie 766 dzieci.

Dla kogo bon żłobkowy?

Możliwość otrzymania bonu żłobkowego mają ci rodzice, którzy spełniają określone warunki. Pomoc przysługuje rodzicom, którzy wraz z dzieckiem mieszkają w Sosnowcu, są zatrudnieni bądź wykonują pracę zarobkową. Nie mogą w tym czasie przebywać na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym na dziecko, na które ubiegają się o bon. Dziecko musi być zapisane do niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego. Rodzice muszą zrezygnować z ubiegania się o objęcie dziecka opieką przez jednostkę miejską. Wymagane jest oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku.

Bon może zostać także przyznany, jeśli rodzice dziecka nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej, ze względu na niepełnosprawność, kontynuację nauki w systemie dziennym lub odbywanie stażu, przygotowania zawodowego, uczestnictwa w programie aktywizacji zawodowej.

Wnioski od stycznia

Świadczenie będzie wypłacane miesięcznie. Najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca. Warunkiem jest udokumentowanie poniesienia opłaty za pobyt dziecka w placówce.

Składanie wniosków będzie możliwe przez cały rok kalendarzowy, już od 1 stycznia 2022 roku. Dokonać będzie tego można drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), ale również w formie papierowej. W razie wątpliwości pytania można kierować pod adresem wps@um.sosnowiec.pl oraz pod numerami telefonów: 32 296 23 01 lub 32 296 23 14.