Ruch ciężarowy przez 2 miesiące dopuszczony będzie na ul. Strzemieszyckiej

Przez dwa miesiące od 1 kwietnia dopuszczony będzie ruch ciężarówek na ul. Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej. Dalej nie ma mowy o budowie łącznika.

Dariusz Nowak
Ruch ciężarowy na ul. Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej

Od piątku (1 kwietnia) na dwa miesiące dopuszczony zostaje ruch ciężarówek dojeżdżających ul. Strzemieszycką w Dąbrowie Górniczej do Euroterminalu w Sławkowie. Dwumiesięczne zmiany są tymczasowym rozwiązaniem. Transport ciężki zniknie z ul. Strzemieszyckiej, gdy stworzony zostanie łącznik drogowy, którego budowa zależna jest od środków centralnych.

Gdy ruch dla ciężarówek dopuszczony będzie na ul. Strzemieszyckiej, to w tym czasie ograniczenia w ruchu ciężarowym w rejonie Euroterminalu będą obowiązywać w Sławkowie. Po dwóch miesiącach sytuacja znów ulegnie zmianie. Takie rozwiązanie trwa przemiennie od sierpnia 2020 roku i jest efektem porozumienia pomiędzy prezydentem Dąbrowy Górniczej, burmistrza Sławkowa i Starosty Będzińskiego.

Sprawa nie ma tylko lokalnego charakteru

Działalność terminali przeładunkowych ma wymiar międzynarodowy, który rzutuje na rozwój gospodarczy całego kraju. Z prośbą o rozwiązanie tego problemu apelowali samorządowcy z Dąbrowy Górniczej i Sławkowa do władz centralnych. Jednak do tej pory sytuacja nie uległa zmianie. Temat budowy łącznika nie jest poruszany, a ciężarówki jeżdżą między domami.