Ranking Gmin Województwa Śląskiego. Miasta z Zagłębia nie wypadły najlepiej

Miasta z Zagłębia nie wypadły najlepiej w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Żadne nie znalazło się na podium w swojej kategorii, choć najbliżej była Czeladź. Autorzy zestawienia analizowali szesnaście statystyk, które zebrał Główny Urząd Statystyczny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Gala odbyła się 16 listopada

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przygotowała Ranking Gmin Województwa Śląskiego.

- To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są dane Głównego Urzędu Statystycznego z szesnastu kategorii. Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin i promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu - powiedział wiceprezes FRDL Marcin Smala podczas gali, która odbyła się 16 listopada.

Dąbrowa i Sosnowiec daleko poza podium

Miasta z Zagłębia nie wypadły dobrze w rankingu przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Wśród miast na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza zajęła dopiero 7. miejsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, średnie dochody budżetu miasta w latach 2018-2020 wyniosły 4399 złotych (3 miejsce wśród miast na prawach powiatu), a wydatki na inwestycje 1181 złotych (5 miejsce wśród miast na prawach powiatu).

Analiza szesnastu wskaźników sprawiła, że Sosnowiec zajął dopiero 11 lokatę. Tutaj średnie dochody budżetu miasta wyniosły 3019 złotych (15 miejsce wśród miast na prawach powiatu), a wydatki na inwestycje zaledwie 739 złotych (12 miejsce wśród miast na prawach powiatu).

Najlepsze miasta w kategorii miast na prawach powiatu:

 • Bielsko-Biała
 • Katowice
 • Rybnik

Czeladź efektywna w pozyskiwaniu pieniędzy z UE

W kategorii miast pow. 20 tys. mieszkańców najlepiej w Zagłębiu oceniona została Czeladź. Znalazła się na 4. miejscu w województwie śląskim. Według danych GUS, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, średnie dochody budżetu miasta w latach 2018-2020 wyniosły 3248 złotych (3. msc. wśród miast pow. 20 tys. mieszkańców), a wydatki na inwestycje 1097 złotych (3. msc. wśród miast pow. 20 tys. mieszkańców). Czeladź okazała się także efektywna w pozyskiwaniu dofinansowań z Unii Europejskiej - zajęła pod względem tego czynnika 2. miejsce wśród miast w swojej kategorii.

Zdecydowanie gorzej wypadł Będzin, który uplasował się dopiero na 19. miejscu. Tutaj średnie dochody budżetu miasta wyniosły 2881 złotych (8. msc. wśród miast pow. 20 tys. mieszkańców), a wydatki na inwestycje zaledwie 304 złote (22. msc. wśród miast pow. 20 tys. mieszkańców).

Najlepsze miasta w kategorii miast pow. 20 tys. mieszkańców:

 • Tarnowskie Góry
 • Cieszyn
 • Mikołów
Miasta z Zagłębia w kategorii miast do 20 tys. mieszkańców:
 • Bobrowniki (12 miejsce)
 • Siewierz (30)
 • Sławków (32)
 • Mierzęcice (38)
 • Psary (41)
 • Wojkowice (81)

Współczynniki, które wpłynęły na ocenę miast:

 • średnioroczne dochody własne budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2018-2020,
 • średnioroczne wydatki inwestycyjne z budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2018-2020,
 • średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018-2020,
 • wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2020 roku,
 • średnioroczne wsparcie z Unii Europejskiej i innych źródeł, niepodlegające zwrotowi, na finansowanie programów i projektów unijnych na jednego mieszkańca w latach 2018-2020,
 • liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na tysiąc osób w wieku produkcyjnym w 2020 roku,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020-2021 - średni wynik proc.,
 • Saldo migracji na tysiąc osób w 2020 roku,
 • wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
 • udział funduszy przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 roku,
 • wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza i klimatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2020 roku,
 • odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 roku,
 • przyrost naturalny na tysiąc mieszkańców w 2020 roku,
 • udział powierzchni objętej planami zagospodarowania przestrzennego w całej powierzchni gminy w 2020 roku,
 • wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 roku,
 • udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących na administrację publiczną w 2020 roku.