Nowe inwestycje w Będzinie. Dofinansowanie na modernizację dróg i nowe centrum przesiadkowe

Z 2022 rokiem w Będzinie przybędzie kilka nowych inwestycji. Pokrycie kosztów ich wdrażania wesprze Rządowy Fundusz „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Powstanie nowe centrum przesiadkowe, zmodernizowane zostaną drogi na osiedlu Warpie i przebudowana będzie ulica Odkrywkowa.

UM w Będzinie
W Będzinie planowane są nowe inwestycje

Nowe centrum przesiadkowe

Nowe centrum przesiadkowe w Będzinie, usytuowane w rejonie ulic Sportowej i Małobądzkiej, zajmie powierzchnię około 1,5 ha. Jego budowa zostanie dofinansowana kwotą 5 mln złotych. Projekt zakłada stworzenie dróg wewnętrznych, peronów, parkingów dla samochodów osobowych oraz autobusów. Powstanie poczekalnia z usługami towarzyszącymi, stacje ładowania samochodów oraz autobusów elektrycznych. Mają powstać również strefy Kiss&Ride, czyli miejsca służące do krótkiego postoju w celu przesiadki pasażera na inny środek komunikacji. Prócz tego przewidziana jest infrastruktura towarzysząca, czyli biletomaty, tablice informacji pasażerskiej i system parkingowy.

W związku z budową centrum przesiadkowego, konieczna będzie również przebudowa drogi, jak i sieci infrastruktury.

Powyższy zakres jest wstępnym założeniem projektu, a jego ostateczny kształt będzie znany po zakończeniu prac projektowych. Wstępna szacowana wartość inwestycji to blisko 6 mln zł, jednak ostateczna wartość będzie znana dopiero po wyłonieniu wykonawcy. Z uwagi na stopień skomplikowania zadania szacujemy, że realizacja potrwa ok. 2 lat – mówi Kinga Wesołowska-Bodzek, rzeczniczka prasowa UM w Będzinie.

Osiedle Warpie zyska więcej miejsc parkingowych

Projekt modernizacji dróg na osiedlu Warpie swoim zakresem obejmować będzie ulice: Kielecką, Andersa, Przyjaźni oraz Rotmistrza W. Pileckiego, a także remont wszystkich chodników wzdłuż jezdni. Oprócz tego zaplanowano modernizację parkingów tak, aby liczba miejsc postojowych w obrębie Warpia zwiększyła się o 30 procent. Kluczowym zadaniem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu. Na wybranych odcinkach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, a przejścia dla pieszych oraz niektóre skrzyżowania zostaną wyniesione. Przewiduje się również modernizację oświetlenia i przebudowę kanalizacji deszczowej. Dofinansowanie do tego projektu także wyniesie 5 mln złotych.

Zakładamy, że prace potrwają do 12 miesięcy. Szacunkowy koszt przebudowy wynosi ponad 5 mln zł. Jeśli pomyślnie uda się przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tego zadania, inwestycja powinna rozpocząć się już wiosną 2022 r. – wyjaśnia Kinga Wesołowska-Bodzek, rzeczniczka prasowa UM w Będzinie.

Przebudowa łącznika z drogą krajową

Kwotę większą, bo 6 mln złotych, Będzin otrzyma na przebudową ulicy Odkrywkowej, o łącznej długości ponad 1,5 kilometra, od DK 86 do skrzyżowania z ulicą Pokoju. Droga ta jest łącznikiem z drogą krajową, dlatego też jest istotnym elementem nowych inwestycji. Tutaj ma zostać wykonana nowa nawierzchnia jezdni. Zmodernizowane zostaną chodniki, perony autobusowe oraz zjazdy do posesji. Powstaną nowe poziome i pionowe oznakowania drogi, a przydrożne rowy będą konserwowane.