Miejska Bibliotek Publiczna w Sosnowcu otrzymała ponad 60 tys. zł dofinansowania na realizację dwóch projektów

Miejska Biblioteka w Sosnowcu otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty: „Fantastyka2022” i „Moc eMOCji, czyli lato z biblioteką”.

UM Sosnowiec
Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

Mediateka w Sosnowcu otrzymała 27 tys. zł na realizację projektu „Fantastyka2022” oraz 40 tys. zł na „Moc eMOCji, czyli lato z bibliotekę”. Dzięki wsparciu finansowemu z konkursu grantowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czerwcu odbędzie się trzecia edycja imprezy poświęcona literaturze fantastycznej. Wydarzenie ukazuje świat fantazji przez aspekt różnych dziedzin kultury.

W wakacje biblioteka zorganizuje akcję letnią dla dzieci i młodzieży. Bogaty program zakłada: wycieczki, konkursy, warsztaty, pokazy filmowe i zajęcia świetlicowe. Tegoroczna akcja skupi się na emocjach i uczuciach. W pracy z dziećmi wykorzystane zostaną różnorodne narzędzia biblio-, muzyko-, filmo- i arteterapeutyczne. Szczegóły cyklu wydarzeń będą na bieżąco udostępniane na stronie biblioteki.