Konkurs „Drzewo genealogiczne mojej rodziny - dziedzictwa". Narysuj swoje drzewo i wygraj

„Drzewo genealogiczne mojej rodziny - dziedzictwa" adresowany jest do uczniów wszystkich czeladzkich szkół. Prace można składać do 29 kwietnia. Na zwycięzców czekają nagrody.

UM Czeladź
Konkurs na drzewo genealogiczne

Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny dowolną techniką plastyczną. Drzewo powinno zawierać co najmniej trzy pokolenia. Zgłosić można maksymalnie jedną pracę w formacie A3 lub A2 (brystol). Praca oddana na konkurs powinna zostać opisana:

  • imię i nazwisko uczestnika,
  • klasę,
  • pełną nazwę szkoły.

Prace należy składać można u osoby wyznaczonej przez Dyrektora danej szkoły. Zgłoszeń można dokonywać do 29 kwietnia 2022 roku. Na laureatów konkursu czekają nagrody.