Gospodarka

ArcelorMittal Sosnowiec

Postoje w sosnowieckim oddziale ArcelorMittal Poland. Jak wyjaśniają w AMP, to efekt trudnej...

Do pierwszego z zapowiadanych postojów linii walcówki doszło w sosnowieckim oddziale ArcelorMittal Poland. – Decyzja ta jest podyktowana trudną sytuacją...