Nowa wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. To praca zbiorowa 43 artystów, będzie można ją oglądać od 10 lutego

Od 10 lutego do 20 marca w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” będzie można zobaczyć wystawę „Transmutacje’22. Festiwal Korespondencji Sztuk”. Ekspozycja ma ukazać granice między użytecznością a bezużytecznością współczesnych maszyn.

„Transmutacje’22. Festiwal Korespondencji Sztuk” jest zbiorową wystawą prac 43 artystów. Ekspozycja składa się z dzieł malarskich, graficznych, fotograficznych, rzeźb, grafiki cyfrowej oraz instalacji multimedialnych. Zobaczyć będzie można twórczość między innymi Krzysztofa Bąka, Sławomira Brzoski, Dariusza Gajewskiego, Grzegorza Hańderka, Krzysztofa Kuli, Piotra Lutyńskiego czy Adama Romaniuka.

Twórcy łącząc różne dyscypliny sztuki chcą ukazać ich wzajemne przenikanie się oraz interakcję, jaka między nimi zachodzi. Celem wystawy jest skłonienie oglądających do wspólnego przemyślenia współczesnych wizji maszyny. Wystawa prezentować będzie obraz dzisiejszych fabryk, technologii i ich obecności na granicy użyteczności z bezużytecznością.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim

Wystawa jest owocem współpracy Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie oraz Galerii Arterier w Bełchatowie. Kuratorami projektu są Tomasz Misiak i Przemysław Obarski, a jego koordynatorami Robert Górecki, Krzysztof Kula, Adam Nowaczyk i Marcin Olejniczak.

– Zapraszamy do wspólnego przemyślenia tych zagadnień i zmierzenia się ze współczesnymi wizjami maszyny, fabryki, technologii, by pokazać ich estetyczne sposoby oddziaływania na granicy użyteczności i bezużyteczności, czemu bez wątpienia sprzyjać będą przestrzenie Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi mówi kurator wystawy, Tomasz Misiak.

Wernisaż wystawy zaplanowany jest na 10 lutego o godzinie 18:00.