Elektrociepłownia Będzin ma zapłacić Polskiej Grupie Górniczej ponad 6,5 mln zł

Elektrociepłownia Będzin ma zapłacić Polskiej Grupie Górniczej ponad 6,5 mln zł wraz z odsetkami. Nakaz taki wydał spółce Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpatrywał pozew złożony przez górniczy koncern. Elektrociepłownia płacić nie zamierza i szykuje sprzeciw od nakazu sądu.

M.Wroński
Elektrociepłownia Będzin

Pod koniec grudnia 2020 r. Elektrociepłownia Będzin wypowiedziała Polskiej Grupie Górniczej, zawartą trzy lata wcześniej, umowę na sprzedaż węgla. Krok ten – jak tłumaczyła EC Będzin – wynikał z braku porozumienia w kwestii „zmiany warunków współpracy”. Realizacja tego miała nastąpić z zachowaniem 2-letniego okresu wypowiedzenia tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. w razie uznania za bezskuteczne wcześniejszego oświadczenia EC Będzin o wypowiedzeniu umowy (pierwsza próba miała bowiem miejsce już 31 sierpnia 2020 r. , w złożonym wtedy wypowiedzeniu była mowa o zachowaniu 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. na 28 lutego 2021 roku). Decyzję tą argumentowano zmianą warunków gospodarczych, które mają bezpośredni wpływ na działalność EC oraz wykonanie umowy.

- Spółka zależna odnotowała nadmierne trudności powstałe wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła wynikające z sytuacji rynkowej i pogodowej, a także z ograniczonego zapotrzebowania na ciepło po stronie głównego odbiorcy tj. Tauron Ciepło (...). Dalsze wykonywanie (…) umowy w dotychczasowym kształcie, wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami oraz nieuzasadnionymi ekonomicznie stratami wpływającymi na sytuację finansową spółki zależnej – tłumaczyła „spółka – matka” będzińskiej elektrociepłowni informując zarazem, że mimo wypowiedzenia umowy, z uwagi na „wypracowane relacje handlowe i dotychczasową dobrą współpracę”, nadal wnioskuje do PGG o zmianę warunków umowy w odniesieniu do cen rynkowych i ugodowe porozumienie stron.

Wydarzenia potoczyły się jednak zupełnie inaczej, a ich finał miał miejsce na sali Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Katowicach. Rozpatrując on złożony przez PGG pozew o zapłatę wydał w postępowaniu upominawczym nakaz zobowiązujący EC Będzin do zapłaty PGG kwoty ponad 6,5 mln zł wraz z odsetkami oraz ponad 207 tys. zł. tytułem kosztów procesu. Sam zarząd EC Będzin nie uznaje zasadności złożonego pozwu oraz wydanego nakazu zapłaty.

- Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiocie skutecznego wypowiedzenia umowy ze skutkiem na 28.02.2021 roku (...) i przygotowuje stosowny sprzeciw od nakazu zapłaty – czytamy w raporcie spółki – matki z 27 maja.