Dzięki pozyskanym środkom Sosnowiec zakupi mikrobus na potrzeby mieszkańców z niepełnosprawnościami

Sosnowiec zakupi mikrobus dla mieszkańców z niepełnosprawnościami. Jest to możliwie dzięki pozyskanym środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pixabay
Bus dla osób z niepełnosprawnościami w Sosnowcu

Sosnowiec otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwy będzie zakup mikrobusa na potrzeby mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Cieszymy się , że w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości, aż 120 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 9 miejscowego pojazdu. Bus będzie przewoził mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grota Roweckiego 2 i ul. Wojska Polskiego 86 – mówi Anna Jedynak Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej.

Z każdym rokiem przybywa środków na pomoc

W Sosnowcu mieszka 20 tys. osób z niepełnosprawnościami, a około 50% z nich posiada ograniczenia w poruszaniu się. Rok temu udało się pozyskać środki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Kwotę 230 tys. zł zainwestowano w zakup dwóch 18 sto miejscowych autobusów do przewozu niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta oraz Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nikt w naszym mieście nie czuł się wykluczony. Zakup samochodu bez wątpienia podniesie jakość obsługi osób z niepełnosprawnościami, umożliwi uczestnikom udział w zajęciach terapeutycznych, rozwijanie samodzielności oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i społecznych – dodaje Anna Jedynak.