Czeladź z jednym z najwyższych wskaźników samospisu internetowego

Kolejna nagroda dla Czeladzi. Tym razem miasto otrzymało wyróżnienie w ramach Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku. Konkurs ogłoszony przez prezesa GUS miał wyłonić gminę o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego.

UM Czeladź
Nagroda dla Czeladzi w ramach Narodowego Spisu Powszechnego

Czeladź otrzymała kolejne wyróżnienie. Poprzednio pisaliśmy o tytule „Przyjazny Urząd 2022". Teraz miasto otrzymało nagrodę w ramach konkursu ogłoszonego przez prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

Promocja samospisu

Celem konkursu „na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” jest włączenie gmin do do aktywnego promowania idei samospisu internetowego w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, m.in. poprzez działania promocyjne oraz zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku spisowym. Konkurs ma wyłonić i nagrodzić gminy o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego.

Czeladź wysoko

Czeladź w konkursie zajęła piąte miejsce w województwie Śląskim. Na pierwszym miejscu pojawiły się Katowice, drugim Siemianowice Śląskie, a na trzecim Jasienica w powiecie bielskim. Czwarte miejsce przypadło Tychom.

To duży sukces który ma też wymiar rzeczowy, bo pierwszych pięć miast w każdym województwie zdobyło nagrody. Za 5. miejsce przypadła nam nagroda w postaci 6 laptopów, które jeszcze bardziej poprawią nowoczesny styl pracy w naszym urzędzie – podkreśla burmistrz Zbigniew Szaleniec. – Gratuluję wszystkim pracownikom UM, a zwłaszcza tym, którzy pracowali przy organizacji i obsłudze w naszym mieście Narodowego Spisu Powszechnego 2021. To dzięki Wam Czeladź znów jest na topie! – dodaje.

Zwycięska gmina o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego otrzymała urządzenie specjalistyczna. Ta sama nagroda wręczona została w ramach nagrody specjalnej Prezesa GUS. Ponadto gminy, które zajęły miejsca od pierwszego do piątego otrzymały laptoopy.